Front comú entre Castelldefels Gavà Sant Boi i Viladecans per denunciar el mal estat de les infraestructures evidenciat per “Glòria”

Política.

Exigeixen una solució urgent als problemes del desguàs del Delta i la regressió del litoral.
Exigeixen una solució urgent als problemes del desguàs del Delta i la regressió del litoral.

Consideren indignant que, a causa d'un temporal, gran part de la població pugui quedar-se sense servei elèctric, que encara es produeixin inundacions en els camps del Delta a causa d'un sistema de desguàs obsolet, o que continuï produint-se la regressió del nostre litoral, afectant greument les platges.

Els representants municipals creuen que són problemes resolubles i que no s'escometen per falta de voluntat política, també denuncien el deficient estat de les línies elèctriques d'Endesa i el seu manteniment insuficient, que no aguanten un temporal sense que es produeixin encara, en ple segle XXI, talls de llum.

Es queixen de la resposta lenta i ineficaç de la companyia a la resolució de l'avaria. Hi ha hagut milers de llars que han vist interromput el servei d'energia elèctrica des del començament de setmana. A més, retreuen a Endesa la manca de suport i informació, tant a les persones afectades com als mateixos ajuntaments.

Els edils volen demanar a la conselleria d'Empresa, Indústria i Energia, com a responsable del control de la xarxa elèctrica de distribució, que realitzi una auditoria sobre l’estat de les xarxes elèctriques als nostres municipis i els serveis que la companyia ofereix d’atenció a la ciutadania i els ajuntaments.

A més de la situació viscuda a conseqüència del temporal, els alcaldes posen de manifest la problemàtica crònica de les infraestructures elèctriques que provoquen retards en la posada en marxa de nous equipaments i sectors en desenvolupament per la manca de planificació de la revisió constant de les necessitats.

Altres greus problemes evidenciats notablement pel temporal Glòria, són les deficiències de la xarxa hídrica i el sistema de desguassos de Delta, així com la manca d’infraestructures hidràuliques fonamentals, com ara l’estació de bombament del carrer 17 de Castelldefels.

En els darrers anys s'ha reiterat que quan es produeixen episodis com el temporal sofert o inclús menys greus, la xarxa de canals i rieres no pot desguassar al mar i els camps que pateixen inundacions triguen massa a buidar-se perdent sistemàticament collites senceres.

L'ampliació del port va fer canviar de manera substancial la dinàmica de litoral, i la solució donada al desguàs de la tercera pista i la terminal T1 de l'aeroport, no van tenir en consideració els terrenys agrícoles circumdants, ni van resoldre les mancances de la sortida al mar de les rieres, augmentant el problema.

Per això reclamen a la Generalitat més implicació per garantir el futur del Parc Agrari, com a motor econòmic del territori i com a espai de gran valor natural i paisatgístic.

Una major implicació que, necessàriament, ha de passar per un augment substancial de l’aportació econòmica de la Generalitat i més compromís en el manteniment i la neteja de les rieres i les corredores.

A Castelldefels, la pujada del nivell freàtic afecta a barris residencials, inundant carrers, habitatges i el Parc de la Mediterrània de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

A més, cada vegada és més significativa la regressió del litoral durant aquests episodis i la pèrdua de sorra de les platges de Delta. El principal culpable d'aquesta situació és el Port de Barcelona, ja que la seva ampliació va provocar el canvi de la dinàmica litoral.

D'una banda, algunes platges han perdut desenes de metres, i en d'altres s'acumulen sediments que bloquegen les rieres, cas de la bocana del Remolar, Sant Climent o la Murtra. El resultat en una situació de llevant com la que hem patit és que la plana agrícola es converteix en una immensa llacuna.

Els representants municipals demanen al conjunt de les administracions que s’impulsin accions d’urgència per disminuir l’impacte més immediat d’aquest temporal i que a l’hora es coordinin altres mesures que garanteixin a mig i llarg termini l’estabilització de les platges.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article