Ajuts municipals a Sant Vicenç dels Horts pels desperfectes de la borrasca “Glòria”

Societat.

L’import és de 20.000€ que s’han de destinar a finançar obres desenvolupades durant els sis mesos posteriors a la seva publicació.
L’import és de 20.000€ que s’han de destinar a finançar obres desenvolupades durant els sis mesos posteriors a la seva publicació.

L’Ajuntament donarà suport a les famílies, entitats i empreses que han patit desperfectes a la seva llar o instal•lacions a causa del temporal de pluja i vent Glòria, que va afectar gran part de Catalunya a finals del mes de gener.

El termini de presentació de sol•licituds és de 6 mesos a partir de l’endemà de la publicació al Diari Oficial (BOPB) i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents:

1. El 5% pel que fa a l’Impost de Construccions i Obres (ICIO) de la comunicació prèvia d’obres o llicència d’obres que sigui necessària per a reparar o restaurar les instal•lacions o construccions malmeses pel temporal Glòria.

2. El 100% de la Taxa de la comunicació prèvia d’obres o de la llicència d’obres que sigui necessària per a reparar o restaurar les instal•lacions o construccions malmeses pel temporal Glòria.

3. El 100% de les despeses que es derivin de la sol•licitud d’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques provisionals, puntals, estintols, bastides i altres instal•lacions anàlogues que siguin necessaris per a reparar o restaurar les instal•lacions o construccions malmeses pel temporal Glòria.

El termini de presentació de sol•licituds és de 6 mesos a partir de l’endemà de la publicació al BOPB i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

S’hauran de presentar telemàticament o presencialment al Servei Integral d’Atenció Ciutadana (SIAC) o al Servei Integral d’Atenció a l’Empresa (SIAE).

El lloc de presentació de les sol•licituds per les persones físiques serà SIAC, i pel que fa a les persones jurídiques i les entitats serà al SIAE.

Caldrà demanar cita prèvia a través dels canals següents: • Web de l’Ajuntament: www.svh.cat • Aplicació mòbil SIAC AJSVH • Per telèfon: 900.111.656

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article