Set dels nou municipis a l’ AMB que compleixen la normativa europea de gestió de residus són del Baix Llobregat

Societat.

La quantitat total de residus produïts ha baixat un 2,2% situant-se en 1,5 milions de tones.
La quantitat total de residus produïts ha baixat un 2,2% situant-se en 1,5 milions de tones.

Els resultats de recollida selectiva de residus a l’àrea metropolitana de Barcelona mostren, durant el 2019, una millora en les xifres, després que l’any 2018 es revertís un estancament de gairebé una dècada al voltant del 35%.

Aquest augment de la recollida selectiva en l’últim any s’ha vist impulsat, sobretot, per l’impuls per part de l’AMB de sistemes que individualitzen la recollida, com ara els contenidors intel•ligents, la recollida porta a porta i els circuits de recollida comercial.

Hi ha una tendència generalitzada en tots els municipis a augmentar la recollida selectiva, especialment la recollida selectiva de la fracció orgànica i del paper/cartró, que suposen més de la meitat de l’increment.

L'augment de recollida de matèria orgànica és un fet especialment positiu, ja que quan es diposita de manera errònia al contenidor gris de resta no serveix per ser transformada en compost i metà per obtenir-ne energia.

A més a més, la matèria orgànica mal classificada en origen suposa un problema ambiental i el seu tractament s'encareix substancialment, la mitjana metropolitana de recollida selectiva se situa prop del 38%, en el seu màxim històric. L

a quantitat de residus recollits que hauran estat separats correctament supera les 550.000 tones el 2019, un 1% més que l'any anterior. Així mateix, el volum de fracció resta tractat passa de gairebé 1.000.000 de tones l’any 2018 a menys de 960.000 el 2019, la qual cosa suposa una caiguda del 4%.

Analitzant el comportament dels municipis metropolitans, aquells que ja compleixen els objectius marcats per la Unió Europea (50% de reciclatge de residus l’any 2020) passen de 6 a 9, amb la incorporació de Corbera de Llobregat (51%), Molins de Rei (51%) i Pallejà (57%).

Aquests se sumen als municipis de Begues, Castellbisbal, El Papiol, Sant Just Desvern, Torrelles de Llobregat i Tiana, malgrat aquesta millora, un 75% dels municipis encara estan molt per sota d’aquests objectius de recollida, això representa un 96% de la població metropolitana.

L'AMB calcula que si tots els municipis complissin, en aquest moment, objectius europeus, aquest fet permetria reduir en 15 milions d'euros el cost actual de 140 milions anuals.

Si els municipis no despleguen sistemes de recollida selectiva més eficients, el cost del tractament podria arribar a augmentar en 45 milions d'euros d'ara fins l’any 2025.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article