El Prat preveu destinar 210.000€ als ajuts destinats a la ciutadania per al pagament del lloguer un 21,39% més que el 2019

Societat.

El ple municipal del passat 5 de febrer va iniciar el procés per concedir aquests ajuts.
El ple municipal del passat 5 de febrer va iniciar el procés per concedir aquests ajuts.

Cal destacar també que, properament, s'iniciaran els tràmits per concedir ajuts amb l'objectiu de promoure la mobilització de pisos buits mitjançant la seva incorporació al programa de la Borsa de lloguer que gestiona Prat Espais.

Així mateix, també percebran aquest ajut aquells que renovin els contractes dins del programa de la Borsa de Lloguer. Amb aquesta finalitat, ja es van destinar 27.000 euros al 2019 i està previst destinar 50.000 euros durant el 2020.

Amb aquests ajuts, l'Ajuntament complementa els que concedeix la Generalitat, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC). El ple municipal també va decidir tramitar la pròrroga del conveni subscrit amb l'AHC amb aquesta finalitat, ja que les sol•licituds d'ajuts, ja siguin municipals o de la Generalitat, es fan de forma coordinada.

Les sol•licituds per al pagament del lloguer que convoca anualment la Generalitat han augmentat significativament des de l'any 2016. Això, sumat a les restriccions pressupostàries, havia provocat que persones que necessitaven els ajuts en quedessin excloses.

Per corregir aquesta situació, l'Ajuntament va decidir l'any passat posar en marxa aquests ajuts al lloguer amb fons municipals. L'any 2019, l'Ajuntament va destinar una partida pressupostària de 173.000 euros a complementar els ajuts del lloguer de la Generalitat per a la ciutadania.

Ambdues administracions van adequar les bases de la convocatòria als canvis del mercat del lloguer, augmentant fins als 750 euros mensuals la renda màxima dels arrendaments per poder accedir als ajuts, per poder cobrir més sol•licituds.

Al Prat, es van presentar durant el 2019 fins a 450 sol•licituds, de les quals es van resoldre de forma favorable 289, de les quals 81 es van concedir amb la convocatòria pròpia de l'Ajuntament.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article