La Generalitat inspeccionarà 22 establiments d'incidència ambiental potencialment elevada al Baix Llobregat

Salut.

La polèmica planta de reciclatge a Vallirana “Adec Global” serà una de les inspeccionades per les constants queixes.
La polèmica planta de reciclatge a Vallirana “Adec Global” serà una de les inspeccionades per les constants queixes.

Algunes de les inspeccions que es realitzaran seran no programades, per verificar el cessament d’activitats, investigar denúncies, accidents i incidents o per comprovar la correcció dels incompliments declarats en inspeccions programades anteriors.

El nou Pla d’inspecció 2020-2022 s’ha elaborat prenent en consideració l’experiència assolida al llarg de la implementació dels plans anteriors –2014-2016 i 2017-2019- en el marc dels quals s’han realitzat més de 3.600 actuacions d’inspecció ambiental.

Així mateix, manté la coherència amb les polítiques europees que s’inspiren en la Directiva d’Emissions Industrials i en la Recomanació del Parlament Europeu sobre criteris mínims de les inspeccions ambientals.

El Pla cobreix el seguiment i vigilància ambiental de 1.543 establiments, tots els autoritzats a Catalunya que es classifiquen segons la normativa de prevenció i control ambiental com de potencialment alta incidència ambiental.

En virtut del programa d’inspecció ambiental per a l’any 2020, la Generalitat inspeccionarà 679 establiments a tot Catalunya classificats en quatre grups d’activitats: industrials/energètiques (241) —com cicles combinats per a la producció d’energia elèctrica, refineries de petroli, fabricació de ciment, vidrieres, indústria química de base, foneries, indústria tèxtil, o indústria agroalimentària—.

Activitats de gestió de residus (80), dipòsits controlats de residus (17), i grans explotacions ramaderes (341) —per a la cria de gallines ponedores, porcs d’engreix i truges reproductores.

Les inspeccions permetran comprovar el grau de compliment de les prescripcions i les determinacions fixades en les autoritzacions ambientals dels establiments seleccionats.

Els criteris per seleccionar-los es fonamenten en una avaluació del seu risc, prenent en consideració els nivells i tipus d’emissions, la sensibilitat del medi local, el risc d’accident, l’historial de compliment de l’autorització, i la participació en el sistema de gestió ambiental EMAS.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article