El deute viu d’ Esplugues ascendeix a 17.841.502,03€ representant un 40,93% dels ingressos liquidats en l’exercici 2018

Política.

Sessió ordinària del ple celebrada el dimecres 19 de febrer.
Sessió ordinària del ple celebrada el dimecres 19 de febrer.

El plenari ha donat compte de l’estat d’execució del Pressupost Municipal de 2019, a data 31 de desembre de 2019, segons el qual en l’execució d’ingressos s’ha liquidat un 89,73% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha recaptat el 93,91%; i pel que fa als ingressos ordinaris, s’ha liquidat l’111,69% dels previstos, dels quals s’ha recaptat el 92,33%.

Pel que fa a l’execució de les despeses, s’ha reconegut un 82,29% d’obligacions respecte a les pressupostades, de les quals s’ha pagat un 93,21%; mentre que la despesa corrent s’ha reconegut un 91,37%, del qual s’ha pagat el 95,72%, i s’ha reconegut un 63,17% de la despesa d’inversions respecte a la quantitat pressupostada, del qual s’ha pagat un 85,08%.

Pel que fa a les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen un 5,53% respecte a les pendents a 1 de gener de 2019; els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats representen un 75,96% respecte als drets pendents a 1 de gener de 2019. I pel que fa a les existències de tresoreria ascendeixen a 20.415.219,44€.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article