Primera línia de subvencions pels autònoms que operen en l’àmbit de la Zona de Baixes Emissions perquè adquireixin un vehicle autoritzat

Economia.

La subvenció oscil•la entre els 1.500 euros, per a una bicicleta o tricicle de càrrega, i els 3.500 euros, per a una furgoneta 100 % elèctrica.
La subvenció oscil•la entre els 1.500 euros, per a una bicicleta o tricicle de càrrega, i els 3.500 euros, per a una furgoneta 100 % elèctrica.

L’objectiu d’aquest paquet de subvencions, aprovat al Consell Metropolità, és finançar parcialment la renovació del parc mòbil metropolità dedicat al transport i distribució urbana de mercaderies (DUM) més envellit i contaminant, donant suport i facilitant així a aquest sector per adaptar-se a la nova regulació de circulació de vehicles en l’àmbit de la ZBE Rondes BCN.

Aquest nou paquet de subvencions forma part del nou Pla de mobilitat sostenible de l’AMB 2020-2023, que està dotat en total amb 26 milions d’euros i que es va aprovar el gener al Consell Metropolità.

“Som conscients que el sector del transport de mercaderies ha de fer un esforç, els propers anys, per renovar el seu parc amb vehicles de baixes emissions i preveure noves estratègies de distribució, sobretot per a l’últim quilòmetre", explica el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni Poveda.

Assegurant que, "per això hem volgut crear expressament aquestes subvencions, per facilitar aquest pas als autònoms que són un dels sectors més vulnerables”.

L’AMB dedicarà cada any 1,2 milions d’euros a aquestes subvencions, fins l’any 2023, i es podran distribuir en diverses convocatòries al llarg de l’any. Concretament, facilitarà la compra de furgonetes, bicicletes o tricicles de càrrega. Qualsevol dels vehicles subvencionables haurà de dedicar-se al transport o a la distribució urbana de mercaderies.

Els beneficiaris de les subvencions seran autònoms, degudament donats d’alta i actius, i que tinguin, com a mínim, una base operativa en qualsevol del 36 municipis metropolitans, sempre que no estiguin afectats per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions de 17 de novembre i que compleixin els requisits especificats en las bases corresponents.

A banda, per aconseguir la subvenció, han de complir en el cas de furgonetes o camions lleugers (N1), ser titulars d’un sol vehicle autoritzat per al transport i la distribució de mercaderies a l’àmbit metropolità de Barcelona.

Haver desballestat un vehicle (l’únic vehicle autoritzat esmentat al primer punt) sense etiqueta ambiental de la DGT per aconseguir la subvenció, acreditar rendiments nets d’activitats econòmiques inferiors a 30.000 € anuals durant el període impositiu immediatament anterior.

En el cas de les bicicletes o tricicles de càrrega, han d’acreditar rendiments nets d’activitats econòmiques per un valor inferior a 30.000 € anuals durant el període impositiu immediatament anterior.

Els vehicles subvencionables han de ser nous i matriculats, quan ho requereixin, en un dels 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, i comprats en un termini màxim de 6 mesos a partir de la data d’atorgament de la sol•licitud de subvenció.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article