Tres municipis del Baix Llobregat de l’ Àrea Metropolitana invertiran en protegir el patrimoni per fomentar el turisme cultural

Cultura.

Els projectes proposats han de poder ser executats, pagats i finalitzats per l’AMB abans del 31 de desembre de 2023.
Els projectes proposats han de poder ser executats, pagats i finalitzats per l’AMB abans del 31 de desembre de 2023.

Al Baix Llobregat s’ han aprovat inversions a Begues, Centre de recepció de visitants i adequació dels accessos al jaciment arqueològic de la cova de Can Sadurní, Gavà, Projecte executiu de rehabilitació de l’edifici de la Unió de Cooperadors i a Molins de Rei Projecte del mòdul C de l’ edifici El Molí.

El Consell Metropolità ha aprovat la relació de projectes seleccionats per la Comissió Directora del Programa de foment del patrimoni cultural i industrial de l’AMB.

L’objectiu d’aquest programa, que ja encara la segona convocatòria, és la protecció i rehabilitació d’edificis amb un potencial turístic especial i de generació d’activitat econòmica als municipis metropolitans.

Dins del Pla d’inversions 2016-2019, dotat amb 269,66 milions d’euros destinats a finançar inversions en espais naturals, espais públics, infraestructures i equipaments, hi figurava la importància de posar en valor el patrimoni metropolità (cultural, arquitectònic, arqueològic, industrial, agrari, natural i turístic), que dona identitat als diferents municipis i serveix per caracteritzar l’àrea metropolitana.

Com que l’esmentat programa metropolità està alineat amb l’eix 6 (“Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos”) del Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020, aquestes set actuacions en sis municipis metropolitans que formen part de la segona convocatòria podran ser susceptibles de ser cofinançades amb recursos provinents dels fons FEDER de la Unió Europea.

Les actuacions seleccionades busquen la recuperació d'un conjunt d'edificis amb valor arquitectònic, vinculats a la història de la regió metropolitana.

Es tracta d’edificis i béns fabrils de finals del segle XIX i principis del XX, vinculats a l'inici de la industrialització a Catalunya i amb un valor patrimonial i cultural. S’ha prioritzat el patrimoni industrial relacionat amb els cursos fluvials i canals de conducció d’aigua.

A més del seu valor individual, l'organització en xarxa per agrupacions temàtiques d'aquests edificis permetrà elaborar recorreguts d'interès turístic metropolità, crear sinergies intermunicipals i incidir en el desenvolupament econòmic dels municipis.

Cada ajuntament s’ha compromès a fer una aportació municipal per valor del 50 % del cost del projecte, mentre que l’altre 50 % serà aportat per l’AMB mitjançant la inclusió del projecte en el Programa operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya.

L’AMB es farà càrrec de les tasques i despeses de redacció dels projectes executius i de la gestió i direcció d’obres, així com de la gestió administrativa i tècnica.

Per la seva banda, el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya actuarà com a organisme intermedi en la gestió de les assignacions dels fons.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article