Els comptes del 2019 a Molins de Rei es tanquen amb valors positius en totes les magnituds financeres

Política.

Els valors mostren que Molins de Rei és un Ajuntament sanejat i que compleix amb la llei.
Els valors mostren que Molins de Rei és un Ajuntament sanejat i que compleix amb la llei.

L’Ajuntament de Molins de Rei ha liquidat el pressupost municipal de 2019 amb un romanent de tresoreria de 2.349.459,51 €.

Aquest romanent de tresoreria, positiu, una font de finançament per a la programació d’inversions i despesa corrent en futures modificacions de pressupost. També tanca amb capacitat de finançament positiva (182.403,99€) i amb el compliment de la regla de la despesa.

Això suposa respectar els objectius de la llei d’estabilitat pressupostaria, permetent a l’Ajuntament seguir destinant l’import del romanent de tresoreria per fer polítiques d’inversió en polítiques socials, en matèria de formació, infraestructures...etc. i en definitiva, poder seguir millorant la qualitat de vida i el dia a dia de tots els molinencs i molinenques.

En aquest sentit, s’ha programat durant l’exercici 2019 1,96 M€ de despesa corrent i inversions finançades amb el superàvit de l’exercici 2018, la qual cosa representa una execució del 93,5% per aquest concepte.

D’altra banda, el consistori ha pagat les factures als seus proveïdors amb una mitjana de 19 dies, mentre el límit legal es situa en 30. Per tant, es compleix amb la llei i a més a més amb un marge de dies prou significatiu.

Pel que fa al nivell d’endeutament, la ràtio de deute viu (53,65%), és a dir, el percentatge que representa el deute bancari sobre els ingressos municipals està molt per sota del límit legal (110%), el que es traduiria en que Molins de Rei és un Ajuntament sanejat.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article