Comença la temporada de prohibició per fer focs a terrenys forestals

Societat.

Del 15 de març al 15 d’octubre, no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització.
Del 15 de març al 15 d’octubre, no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació informa que a partir d’aquest diumenge, 15 de març, fins al 15 d’octubre ja no es pot encendre foc en terreny forestal, aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995, té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura.

Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura, dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel•les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

L’any 2019 hi va haver a Catalunya 545 incendis forestals, que van cremar 7095,57 hectàrees totals (5077,68 hectàrees forestals –boscos, matollars i pastures- i 2017,89 hectàrees no forestals –agrícoles i urbanes-).

El 85,7% de la superfície total cremada (6081,32 hectàrees) van cremar en un únic incendi iniciat el 26 de juny a la Torre de l’Espanyol i que va afectar diferents municipis de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article