Els centres penitenciaris acumulen 118 interns en aïllament preventiu per Covid-19 i un cas confirmat a Brians ingressat a Terrassa

Societat.

Els centres penitenciaris poden ser un polvorí si no es prenen mesures serioses.
Els centres penitenciaris poden ser un polvorí si no es prenen mesures serioses.

En relació amb els professionals, n’hi ha 1 de positiu i 39 de sospitosos, la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima subratlla, “la professionalitat i el compromís de tots els treballadors i treballadores d’aquest servei públic essencial.”

Justícia a pres mesures i tots els professionals dels serveis penitenciaris i de justícia juvenil disposaran de mascaretes quirúrgiques per a totes les actuacions que impliquin proximitat o contacte amb la població privada de llibertat.

Els treballadors i treballadores de les presons i centres educatius també disposaran de mascaretes amb un nivell de protecció superior (FPP2) quan hagin d’actuar a menys de 2 metres de les persones internes que siguin casos confirmats de coronavirus.

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia està distribuint les mascaretes per garantir-ne l’abastiment al conjunt dels equipaments penitenciaris i de justícia juvenil, al llarg d’aquesta jornada hauran arribat a tots els centres.

Els professionals de l’àmbit penal presten un servei essencial en un entorn tancat, es tracta d’un servei que cal garantir, també, mentre duri l’emergència sanitària.

L’ús de la mascareta és una altra de les mesures que la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima està portant a terme per prevenir el contagi a les presons.

La bateria de mesures inclou la suspensió de les sortides dels 100.2 i dels tercers graus, l’aïllament dels nous ingressos durant els 14 dies de la quarantena, l’ajornament dels vis a vis, la suspensió de les comunicacions per locutori, l’ajornament dels permisos i la suspensió de l’entrada de voluntaris als centres.

També han quedat suspesos els trasllats d’interns, excepte els que responen a motius de seguretat, judicials o sanitaris, els trasllats d’interns entre el sistema català a l’espanyol i viceversa han quedat ajornats.

La Secretaria, finalment, també ha suspès les activitats de formació dels seus professionals, ja siguin cursos, jornades, congressos, seminaris o simposis.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article