Reduït a la meitat el cànon de l'aigua per a us domèstic i activitats econòmiques

Societat.

La Generalitat continua implementant mesures per pal•liar la crisi donat l’ estat d’ emergència.
La Generalitat continua implementant mesures per pal•liar la crisi donat l’ estat d’ emergència.

El Govern a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha aprovat una sèrie de bonificacions en el cànon de l’aigua que suposaran un estalvi per a les famílies i les empreses en el seu rebut, davant la pandèmia de COVID19 que no només suposa una emergència sanitària a nivell global, sinó que també té un impacte directe sobre l’economia i el conjunt de la societat.

El Govern de la Generalitat, en el marc de les seves competències, té la voluntat d’ajudar les famílies i les empreses a superar la situació d’emergència i de crisi provocada pel COVID19. I un dels instruments que té al seu abast és el de la fiscalitat dels tributs propis, entre els quals hi ha el cànon de l’aigua.

Tot i que es tracta d’un tribut finalista, dirigit a finançar els serveis del cicle de l’aigua a Catalunya, una rebaixa temporal d’aquest podrà alleugerir en part les càrregues econòmiques de la ciutadania i de les empreses que en són contribuents.

És per això que s’han aplicar una reducció del 50% del cànon de l’aigua a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig) i una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d’activitats econòmiques (petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms).

El cost aproximat d’aquestes mesures es quantifica en 50 milions d’euros, que permetran aportar liquiditat a les famílies i a les empreses, amb càrrec a la Generalitat, a través del pressupost de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article