Atorgada la concessió definitiva de l’emissora de freqüència modulada a l’Ajuntament de Molins de Rei

Societat.

Finalitza així un afer que durava anys.
Finalitza així un afer que durava anys.

S' ha acordat la concessió definitiva per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d’utilitzar l’espai radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de les previsions contingudes al títol III de la Llei 22/2005, de 29 de desembre.

L’acord de Govern resol aquesta concessió, que fins ara restava en situació de provisionalitat, tenint en compte que correspon al Govern de la Generalitat atorgar aquesta concessió, i que la instal•lació de l’emissora esmentada s'adiu als respectius projectes aprovats anteriorment, a les especificacions tècniques d'aplicació, ha superat la inspecció preceptiva i ha obtingut de l’administració competent l’autorització de la posada en servei.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article