La reducció del 50% del cànon de l'aigua per als mesos d'abril i maig aprovada

Societat., Economia.

El Govern ha aprovat el Decret-Llei de mesures fiscals per donar suport i liquiditat a les famílies i activitats econòmiques mentre duri la crisi pel COVID-19
El Govern ha aprovat el Decret-Llei de mesures fiscals per donar suport i liquiditat a les famílies i activitats econòmiques mentre duri la crisi pel COVID-19

En aquest sentit també s’ha considerat necessari, en aquests mesos, mantenir la tarifa social 0 per a persones especialment vulnerables, d’acord amb allò previst en l’article 69.8 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, en tots els trams de consum que assoleixin, i no només en el primer tram.

Entre d’altres mesures s’han inclòs -a proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)- les reduccions transitòries en el tipus de gravamen del cànon de l’aigua aplicable a contribuents domèstics, industrials i assimilables, i ramaders.

Per això, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'aplicarà una reducció en el tipus de gravamen del cànon de l’aigua.

Amb caràcter general, la reducció del cànon de l’aigua s’aplica a la factura que inclogui la repercussió del cànon corresponent als consums d’aigua efectuats els mesos d’abril i maig de 2020, en la liquidació que emeti directament l’Agència corresponent al mateix període de consum.

Això no obstant, en els casos de contribuents als quals l’entitat subministradora factura mensualment o bimestralment el servei, la reducció s’aplica per un període de dos mesos en les factures emeses a partir de l’1 d’abril de 2020.

Per això l’Agència Catalana de l’Aigua, conjuntament amb la resta d’administracions actuants i els operadors públics i privats dels serveis d’abastament estan treballant per tal que la mesura sigui d’aplicació automàtica i universal, de manera que els usuauris no hagin de fer cap tràmit específic per tal de beneficiar-se’n.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article