Molins de Rei aprova una partida de 600.000€ per fer front a les primeres necessitats per la crisi del coronavirus

Política.

Arxiu: Des d’un primer moment s’han pres mesures per a garantir, el màxim possible, els llocs de treball dels serveis tancats pel COVID 19.
Arxiu: Des d’un primer moment s’han pres mesures per a garantir, el màxim possible, els llocs de treball dels serveis tancats pel COVID 19.

L’emergència sanitària del COVID-19 ha provocat despeses extraordinàries, això fa necessari modificar el pressupost vigent. Part dels estalvis de la liquidació pressupostària de l’any 2019 s’utilitzaran per sufragar aquestes despeses sobrevingudes i les previstes pel futur immediat fins a un total de 600.000 euros.

Arrel d’aquesta situació excepcional, el consistori molinenc, al llarg d’aquests darrers dies, ha donat resposta immediata a les diferents necessitats de caràcter urgent.

Tots els esforços econòmics fets, i els previstos realitzar les properes setmanes, estan orientats a l’essencial. L’atenció als col•lectius i persones més vulnerables, a garantir el funcionament de l’organització en circumstàncies extraordinàries amb la protecció dels treballadors dels serveis essencials i atendre les noves necessitats derivades de la crisi sanitària.

Un pla de xoc per atendre els col•lectius més vulnerables dotat amb 100.000 euros, permet ajudes als infants, al lloguer, a l’emergència social i especialment suport a la gent gran amb: la posta en marxa d’un servei d’àpats a domicili, l’increment del Servei d’atenció a domicili (SAD) i del servei de Teleassistència. Cal destacar la importància del treball voluntari en l’àmbit de serveis socials i el suport a tasques quotidianes.

Els serveis essencials de l’Ajuntament de Molins de Rei, especialment els treballadors/es de la Llar d’avis i Guàrdia urbana, han necessitat material de protecció individual front la propagació del coronavirus com són EPIS, mascaretes, gels hidroalcohòlics, guants, entre d’altres.

A hores d’ara, s’ha dut a terme una despesa de 38.227,80€ i, realitza una previsió de fins 90.000€ més, per tal de preveure la protecció de tots els treballadors/es i dels ciutadans quan paulatinament es recobri l’activitat i l’atenció al públic. A més s’ha reforçat la plantilla de la Guardia urbana i de la Llar d’avis municipal.

Per una banda, per tal de poder donar servei a la població arran de la declaració d’Estat d’Alarma; i per l’altra la imprescindible major dedicació de recursos humans a la Llar d’Avís Municipal; per això es fa una reserva per una despesa de prop de 70.000€.

Per altra banda, la implantació del teletreball, les necessitats de desinfeccions extraordinàries i molt específiques a la llar d‘avis, al mercat i a determinades zones sensibles de la vila i el reforç de la comunicació a la ciutadania també ha suposa una necessitat de crèdit estimada en 130.000 euros.

Els treballadors municipals disposen de material informàtic, de telèfons mòbils per atendre les seves tasques de treball i la ciutadania via telefònica i les tauletes permeten als residents de la Llar d’Avis comunicar-se amb els familiars.

Finalment, el tancament establert a causa de l’estat d’alarma de les instal•lacions esportives i dels serveis educatius que es presten en règim de concessió o contractualment i la suspensió dels pagaments dels serveis no prestats decretada per l’Ajuntament, ha significat la necessitat garantir la viabilitat de les empreses i dels concessionaris municipals.

Així, per cobrir les despeses de gestió, dels sous dels treballadors, neteja, coordinació i direcció que de les escoles bressol de la Traca i el Molí i el Cub Natació Molins de Rei, cada servei amb la seva especificitat concreta, per aquests conceptes es preveu una despesa de 211.000 euros.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article