Pimec calcula en 2.700MEUR el superàvit que els ajuntaments podrien posar en circulació per fer front a la crisi

Economia.

La patronal espera que aquesta mesura es pugui aprovar en el Consell de Ministres d’ avui mateix.
La patronal espera que aquesta mesura es pugui aprovar en el Consell de Ministres d’ avui mateix.

La patronal defensa que els ajuntaments puguin disposar del superàvit generat el 2019 i dels romanents d’anys anteriors amb l’objectiu de definir i impulsar projectes municipals de reactivació econòmica per tal de poder mantenir llocs de treball.

Davant el descens d’activitat econòmica general i la situació en què quedaran les pimes i els autònoms després de la crisi sanitària de la covid-19, PIMEC s’ha posat en contacte amb els ajuntaments catalans mitjançant una carta per fer-los saber que aplaudeix i defensa la possibilitat que el govern espanyol modifiqui la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per tal que els consistoris d’Espanya puguin disposar del superàvit generat el 2019, uns 3.830 milions d’euros, i dels romanents d’anys anteriors, més de 7.000 milions d’euros.

A més a més de demanar que els ajuntaments rebin aquests diners, PIMEC proposa que cada municipi posi en marxa una comissió o una taula per a la reactivació econòmica, de la qual haurien de formar part, entre d’altres, empresaris i representants dels sectors econòmics més importants del municipi.

D’altra banda, la patronal exposa les mesures prioritàries que haurien de preveure els projectes municipals de reactivació econòmica dels ajuntaments catalans com la rebaixa de l’impost sobre béns immobles (IBI) proporcional al temps de confinament i paralització de l’activitat econòmica, exoneració de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), creació d’ajuts directes per tal de cobrir costos fixos vinculats amb l’activitat dels autònoms, com lloguers o subministraments.

Creació de xecs covid o bé subvencions/desgravacions per cobrir inversions realitzades per autònoms o micro i petites empreses aplicades a la seva activitat en tres línies: sistemes de protecció i anàlisi sanitària, solucions digitals per al negoci, i consultoria per a la viabilitat, reorientació i reactivació econòmica i estratègica.

Establiment d’una línia de microcrèdits en condicions avantatjoses destinats a autònoms o micro i petites empreses, continuació de les obligacions de contractació pública que estiguin en marxa i un impuls de la licitació d’obres i serveis mitjançant la flexibilització de mesures que la dotin de més agilitat.

Creació de bons vacacionals o turístics (hostaleria, comerç, restauració, esport...) a utilitzar en establiments del propi municipi, crear bons culturals (teatre, cinema, música, museus...) a utilitzar en establiments del propi municipi i els anomenats bons baby-sitting per als autònoms que han de treballar i no poden deixar els nens a l’escola ni amb altres persones per risc de contagi.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article