Ampliat fins a 110 MEUR l'avançament als ajuntaments per pal•liar la falta d'ingressos des de la Diputació

Política.

La decisió es pren arran de la suspensió fins a nou avís del cobrament dels tributs.
La decisió es pren arran de la suspensió fins a nou avís del cobrament dels tributs.

La corporació transferirà els pròxims dies 60 milions d'euros més a l'Organisme de Gestió Tributària per a bestretes als ajuntaments de la província, així com els seus avançaments.

Cal recordar que, atesa la situació excepcional de crisi sanitària, l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona manté aturada la recaptació executiva i, per tant, no dicta provisions de constrenyiment, diligències d'embargament ni altres actuacions del procediment executiu respecte dels tributs corresponents als ajuntaments que tenen delegada la recaptació.

A més, i en compliment del Reial Decret Llei 8/2020, de mesures urgents i extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, també s'han ampliat els terminis de pagament de les pròximes liquidacions de tributs, com ara l'Impost de Béns Immobles, fins el mes de juliol.

L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha treballat per adaptar l'assistència tècnica a les necessitats de cada govern local, facilitant tots el mitjans perquè els ajuntaments hagin pogut decidir els seus calendaris en funció de les seves realitats i necessitats concretes.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article