Gavà aprova ajudes de 600 euros a autònoms i micropimes que han cessat l’activitat per la crisi sanitària

Economia.

El Ple Municipal ha donat llum verda a la nova línia de subvencions que té una dotació inicial de 300.000 euros.
El Ple Municipal ha donat llum verda a la nova línia de subvencions que té una dotació inicial de 300.000 euros.

El Ple Municipal de Gavà ha aprovat en sessió extraordinària d’urgència, les bases d’una línia de subvencions adreçada a persones treballadores autònomes i micropimes de la ciutat que han hagut de cessar l’activitat, totalment o parcialment, a causa de l’estat d’alarma per la pandèmia de COVID-19 decretat per l’Estat espanyol el 14 de març.

Es tracta de subvencions de 600 euros, complementàries als ajuts establerts per altres administracions. S’atorgaran en règim de concurrència no competitiva, fins a exhaurir la partida inicialment prevista de 300.000 euros. El període de sol•licituds s’obrirà a mitjans de juny.

L’objectiu d’aquest subvenció és que autònoms i micropimes puguin fer front a les despeses fixes derivades de l’activitat, com ara el pagament de lloguer o hipoteca, préstecs, assegurances o subministraments bàsics, i que puguin recuperar la normalitat un cop finalitzi l’estat d’alarma.

Es podran beneficiar persones físiques autònomes o jurídiques (societats mercantils, laborals i cooperatives) amb seu social, delegació o centre de treball a Gavà, que hagin suspès l’activitat, totalment o parcialment, a conseqüència del Reial decret de 14 de març.

Amb un màxim de 10 treballadors en el moment de la declaració de l’estat d’alarma i un volum d’operacions que l’exercici anual anterior no hagi superat els 600.000 euros.

O que hagin patit una reducció del 70% del volum d’operacions durant el passat mes d’abril, respecte al mateix més de 2019, a causa dels efectes del COVID-19. Quedaran exemptes d’aquesta acreditació, les persones físiques autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any.

Les persones autònomes i micropimes beneficiàries de la subvenció hauran de mantenir en funcionament l’activitat a la qual es vincula aquesta subvenció durant un termini mínim de sis mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

Les subvencions s’atorgaran per concurrència no competitiva, és a dir, per ordre d’entrada fins a l’exhauriment de la partida inicial de 300.000 euros, si bé es contempla la possibilitat d’ampliar la dotació, amb llista d’espera.

Un cop adjudicat l’ajut, s’abonarà el 100% de l’import en concepte de bestreta, sempre condicionada a la posterior justificació dels requisits establerts.

La nova línia d’ajuts a micropimes i persones treballadores autònomes s’emmarca en les accions impulsades per l’Ajuntament de Gavà per minimitzar l’impacte de la pandèmia en l’economia i l’ocupació.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article