El Prat fa la primera enquesta sobre el confinament on la meitat de la població assegura que “ho porten be”

Societat.

La meitat de la ciutadania creu que no els ha afectat el confinament.
La meitat de la ciutadania creu que no els ha afectat el confinament.

Una enquesta que podria ser perfectament reflex de la comarca, assegura que un 50,4% dels veïns i les veïnes del Prat està suportant bé el confinament, mentre que un 21,5% afirma que l'està portant malament.

Així ho indica un estudi independent realitzat per l'institut d'investigacions sociològiques Celeste-Tel, que aboca llum sobre l'impacte sanitari, social i econòmic que està tenint la crisi de la Covid-19 a la ciutadania.

Davant de la incertesa sobre la magnitud de la crisi i la manca de dades sobre el seu impacte social en l'àmbit local, l'Ajuntament va encarregar aquest estudi per tal de conèixer millor les conseqüències de l'emergència al Prat i poder desenvolupar polítiques públiques de suport a la ciutadania més afectada per la crisi, més ajustades a les seves necessitats.

L'estudi s'ha fet sobre una mostra de 800 persones, seleccionades de forma aleatòria i proporcional a quotes d'edat i gènere, el treball de camp s'ha fet entre el 4 i el 9 de maig telefònicament amb un marge d'error del 3,54%.

Entre la resta de persones enquestades, un 28% afirma portar la situació de confinament de forma regular i un 0,1% forma part de la categoria No sap/No contesta.

Sobre aquesta qüestió, l'enquesta també aporta les conclusions que entre les persones joves és la majoria la que ho està portant malament, les persones que estan confinades amb tres persones o més, gairebé un 40% afirma que està portant malament el confinament.

Gairebé un 40% de les persones confinades amb una persona o més ho fan en habitatges d'entre 61 i 74 metres quadrats, el 21,4% de les persones confinades amb tres persones o més ho fan en habitatges d'aquesta superfície.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article