Acte virtual a Olesa sobre la urbanització de Cal Candi un dels grans sectors que quedaven per urbanitzar

Societat.

El projecte neix amb divisió d’ opinions.
El projecte neix amb divisió d’ opinions. | Moviment Veïnal Olesa.

El consell rector de Cal Candi va comunicar dimecres passat a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, de forma oficial, la voluntat d’iniciar les obres d’urbanització del sector.

Donada la magnitud i l’interès públic d’aquesta promoció privada, l’Ajuntament farà el proper dimarts 26 de maig, un acte públic en el qual s’avançarà a la ciutadania quina és la planificació de les obres d’urbanització del sector del Cal Candi, que han de començar el mes de juny, i l'afectació que aquestes obres tindran en la mobilitat.

L’acte s’oferirà de manera virtual a través del canal de Youtube de l’Ajuntament d’Olesa, a partir de les 19.30h. La voluntat de l’Ajuntament és la d’oferir a la ciutadania el mateix acte que s’hagués fet de forma presencial si no hi hagués l’actual situació d’estat d’alarma, inclosa la part de precs i preguntes, que s’intentarà gestionar des de la plataforma de vídeo online.

Finalment, ara fa un any, el Ple de l’Ajuntament d’Olesa, sense cap vot en contra, va aprovar un conveni urbanístic de permuta de les finques inclosos dins el Pla parcial per afavorir que Cal Candi tingui aquesta gran zona verda central.

Segons el conveni, el cost d’aquest nou espai públic verd i del projecte necessari per a la seva execució serà assumit per la pròpia Junta de Compensació del sector (integrada per totes les persones propietàries dels terrenys).

Els termes del conveni s’han incorporat al POUM abans de la seva aprovació provisional. L’Ajuntament és propietari d’un 17,85% dels terrenys del sector, una part dels quals via aprofitament mitjà (la part que la propietat ha de cedir obligatòriament al consistori).

En total, el sector té una superfície urbanitzable de més de 116.000 m2, dels quals pràcticament la meitat es destinen a zones verdes i equipaments.

La resta es destina a la construcció d’habitatges (unifamiliars i blocs de màxim planta baixa i dues plantes). El màxim permès d’habitatges a construir és de 454, dels quals una part seran habitatges socials.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article