Actuació urgent a dues finques de Pallejà per elevat risc d' incendis forestals

Societat.

Es tracta d'un projecte important per al municipi que ha d'obrir la porta a noves actuacions per recuperar la gestió agroforestal del territori.
Es tracta d'un projecte important per al municipi que ha d'obrir la porta a noves actuacions per recuperar la gestió agroforestal del territori.

El municipi forma part del Projecte de Gestió Forestal per a la Prevenció d'Incendis al Baix Llobregat, liderat per la Diputació de Barcelona i amb la col•laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat i dels ajuntaments implicats.

El programa d'actuacions d'aquest projecte per al 2020 va identificar dues finques de Pallejà que necessitaven una actuació urgent per la seva vulnerabilitat i el seu elevat risc d'incendi forestal.

Superada la fase de planificació i de tramitació administrativa, el proper 25 de maig s’iniciaran els treballs de gestió forestal estratègica en una de les finques que es troba situada a la zona forestal de les pedreres, propera al camp de tir.

Aquests terrenys van patir danys importants durant el temporal Glòria del mes de gener, amb la caiguda d’arbres, que suposa un augment significatiu dels risc d'incendis.

Els treballs pretenen retirar els arbres caiguts, els trencats o els que suposin un risc de caure properament; reduir l’excés de densitat d'arbres de les zones forestals amb masses de pi blanc; millorar l'estabilitat de la massa forestal; afavorir el creixement en alçada i en diàmetre dels peus seleccionats.

Afavorir el desenvolupament de l'alzina i el roure enfront del pi en els llocs on hi hagi competència entre espècies; incidir positivament en la prevenció d'incendis amb la reducció de combustible vegetal i la creació de discontinuïtats; i potenciar la biodiversitat.

La gestió sostenible dels boscos ha d’ajudar a reduir els riscos i a que les zones forestals estiguin millor preparades per als efectes del canvi climàtic, aportant també beneficis per a la ciutadania.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article