Una prova pilot de l’ ACA per potenciar i consolidar l'ús de l'aigua regenerada es farà a la potabilitzadora de Sant Joan Despí

Societat.

Anualment a Catalunya es reutilitzen més de 30 hm3 d'aigua provinents de l'aplicació a l'aigua depurada de tractaments més avançats.
Anualment a Catalunya es reutilitzen més de 30 hm3 d'aigua provinents de l'aplicació a l'aigua depurada de tractaments més avançats.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) preveu triplicar en els propers anys aquesta xifra, amb l'objectiu d'incrementar l'ús de l'aigua regenerada per a usos que actualment fan servir recurs potable.

El projecte Suggereix, una iniciativa catalana que està participada pel Centre Tecnológic Eurecat, el Catalan Water Partnership (CWP), el Centre Tecnològic Cetaqua, l’Institut Català de Recerca de l'Aigua i la Universitat Politècnica de Catalunya, pretén analitzar la incorporació de l'aigua regenerada per a altres usos.

Aquest neix amb la voluntat de donar resposta a diversos interrogants sobre la gestió de l’aigua regenerada, com la identificació i adaptació de les metodologies d’anàlisi de risc per a la salut humana, rendiment, impacte ambiental i costos de les principals tecnologies per a la regeneració d’aigües residuals.

També es centrarà en fer un seguiment de contaminants orgànics traça i microbiològics identificant les millors metodologies d’anàlisi i monitorització on-line de contaminants orgànics traça i microbiològics.

"Suggereix" preveu desenvolupar metodologies que facilitin la presa de decisions a l’hora de gestionar contaminants orgànics traça i microbiològics en esquemes de reutilització, tot analitzant la legislació sobre l’aigua regenerada, tant a nivell nacional com internacional.

Pel que fa a l’àrea metropolitana de Barcelona, la guia d’usos es validarà a la potabilitzadora de Sant Joan Despí, on es preveuen estudiar dues implementacions de la guia per a ús potable indirecte (recàrrega de l’aqüífer desprès d’un tractament bàsic de coagulació – floculació, sedimentació i filtre de sorra) i per una reutilització indirecta per a l’aigua de consum després d’un tractament complert (ozonació amb carbó actiu i/o ultrafiltració i osmosi inversa).

El projecte Suggereix compta amb un comitè d’experts per avaluar el compliment dels objectius. Aquest està composat per experts de l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Aigües de Barcelona, Aigües del Prat, Aigües de Tarragona (Aitasa) i la Universitat de Barcelona.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article