Els 27 museus i espais patrimonials de l’ mNACTEC entre ells el de ceràmica d’ Esplugues i el d’ Esparreguera a la Colònia Textil rebran 450000€ per potenciar les seves activitats

Cultura.

Aquests expliquen el procés d’industrialització mitjançant les seves col•leccions, les seves exposicions i la museïtzació in situ de les diferents activitats productives.
Aquests expliquen el procés d’industrialització mitjançant les seves col•leccions, les seves exposicions i la museïtzació in situ de les diferents activitats productives.

La inversió de 447.079,27 euros es destinarà a la materialització de 47 projectes presentats pels museus membres. D’aquest import, 100.000 euros els aporta la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la resta provenen del pressupost propi del museu nacional.

La inversió anual del mNACTEC en els museus de la seva xarxa encaixa amb la línia estratègica post COVID del Departament de Cultura de donar suport als museus del territori.

Entre les 47 actuacions previstes, destaquen projectes de restauració de patrimoni científic, tècnic i industrial (rodes hidràuliques, excavadores a vapor, locomotores, béns mobles relacionats amb la torneria o el suro, etc.); projectes museològics i museogràfics; espais i projectes didàctics.

I elements de difusió patrimonial; ajuts a l’edició de publicacions de recerca; edició de guies i desplegables patrimonials; recerques; millores de webs; actuacions i aplicacions en tecnologia 3D, etc.

També es financen estudis d’impacte econòmic, actuacions de difusió conjunta, actuacions d’economia d’escala en l’aplicació i manteniment de programaris informàtics, transport d’objectes, cursos de 3D, plans d’accessibilitat, etc.

El Sistema Territorial del mNACTEC, constituït per decret de la Generalitat de Catalunya l’any 1996, va ser la primera xarxa de museus que es va crear a Catalunya i ha servit de model museològic per a la creació d’altres xarxes de museus arreu d’Europa.

El mNACTEC és un dels tres museus nacionals reconeguts pel Parlament de Catalunya i té com a missió mostrar permanentment la implantació i l’evolució dels avenços científics i tècnics a Catalunya, la seva aplicació industrial i, especialment, la seva implicació i incidència social.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article