Comencen a inspeccionar les aigües de depuradores del Baix Llobregat per detectar possible presència del virus Sars-CoV-2 a les aigües residuals

Salut.

Laboratori de l' ACA a Abrera.
Laboratori de l' ACA a Abrera. | Arxiu.

El Govern ha estat informat de la creació i la tasca del grup de de seguiment impulsat per l’ACA amb l’objectiu d’identificar la possible presència del virus SARS-CoV-2 a diverses estacions depuradores de les comarques catalanes a partir de l’anàlisi de les aigües residuals.

Aquesta iniciativa, amb una inversió inicial d’uns 400.000 euros, comprèn controls setmanals i quinzenals en cinquanta-sis depuradores catalanes. Es tracta d’un eina complementària per al Departament de Salut en el control i seguiment de la pandèmia.

Un total de trenta-quatre depuradores urbanes es controlaran setmanalment durant tot el període, tres es controlaran setmanalment a l’estiu, tres setmanalment a l’hivern i les setze restants es controlaran quinzenalment, d’aquesta manera, es tindran resultats de quaranta-cinc depuradores.

L’objectiu d’aquest projecte és detectar la possible presència de gens i observar-ne l’evolució a cada planta, atès que s’ha demostrat la capacitat de detectar ARN de SARS-CoV-2 a les aigües residuals entre sis i vint-i-un dies abans que es diagnostiquin els primers casos. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha impulsat la creació del grup de treball que inclou persones expertes del món científic.

El projecte compta amb l’experiència i el coneixement de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), que coordina el grup de treball; amb la participació de dos laboratoris especialitzats de la Universitat de Barcelona (el Laboratori de Biologia Molecular de Virus Entèrics i el Laboratori de Virus, Bacteris i Protozous d’interès en Salut Pública i Seguretat Alimentària), i d’EURECAT, que alhora participen en la iniciativa promoguda per la Comissió Europea “SEWERS4COVID” per a aquest assumpte.

Catalunya disposa actualment de 527 depuradores que sanegen les aigües residuals del 97,1% de la població catalana. Cal tenir en compte, però, que trenta-cinc d’aquestes estacions depuradores tracten el 80% del total de les aigües residuals, al ser plantes que estan en les zones més poblades de Catalunya.

El programa preveu la recollida periòdica (setmanal o quinzenal, segons el cas) d’una mostra d’aigua dels col•lectors d’entrada a cinquanta-sis depuradores d’aigua residual urbanes repartides per tot el país. Aquestes cinquanta-sis depuradores han estat seleccionades atenent a criteris de població servida i representació territorial.

Els controls quinzenals en setze depuradores es realitzen en zones amb menys població i baix risc de propagació, mentre que els mostrejos setmanals es reserven per a les zones de més població i mobilitat.

En alguns casos, s’alterna l’anàlisi d’estacions depuradores situades a la costa (als mesos d’estiu) i de muntanya (a l’hivern) lligades a variacions estacionals de població.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article