Expedient disciplinari a tres agents de la Policia Local d’ Esparreguera entre elles una agent que havia participat a realitys de TV

Societat.

Com a mesura cautelar, l’agent responsable de les gravacions serà suspesa temporalment de les seves funcions.
Com a mesura cautelar, l’agent responsable de les gravacions serà suspesa temporalment de les seves funcions. | Arxiu 1999.

L’ expedient s’ obre per la difusió pública de diverses gravacions (una d’ elles es pot consultar al final de la notícia on apareix Yolanda Moll, molt aficionada a la gran i petita pantalla).

En les quals apareixen, vestits d’uniforme i en el seu horari laboral, mostrant una conducta que, en alguns casos i segons un informe elevat des de la mateixa Policia Local, denota poca professionalitat i podria incórrer en diverses faltes greus per incompliment per negligència dels deures derivats de la pròpia funció i per atemptar contra el decor i la dignitat dels funcionaris i contra la imatge del cos.

L’agent que va gravar les imatges mentre estava de servei, i les va difondre posteriorment a les xarxes socials, podria ser autora d’un total de deu faltes greus i, a causa de l’elevat número d’infraccions presumptament comeses, se la suspendrà temporalment de les seves funcions.

Així mateix, segons l’esmentat informe, la conducta d’un dels altres dos agents que apareixen a les gravacions també podria ser constitutiva d’una falta greu.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha condemnat els vídeos que “mostren una actitud reprovable, que no és digna del servei i la responsabilitat que representen els agents de la Policia Local d’Esparreguera”.

En l’informe proposta d’obertura de l’expedient, s’apunta que la conducta de l’agent responsable de les gravacions demostra manca de professionalitat i podria suposar cinc faltes greus per negligència greu en el compliment dels deures propis de la seva funció; quatre faltes greus per atemptar contra la imatge del cos i contra el prestigi i la consideració de la corporació; i una falta greu per contravenir la llei que regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs públics.

Per aquest motiu, se la suspendrà temporalment de les seves funcions per un període d’un mes, amb possibilitats de prorrogar la suspensió fins a 6 mesos.

A un dels altres agents que apareix en les gravacions fetes públiques ahir, se li atribueix, segons l’informe, una possible falta greu per negligència greu en el compliment dels deures propis de la seva funció.

En referència al tercer agent implicat, que només apareix en un dels vídeos, s’està estudiant si la seva conducta podria ser constitutiva d’algun tipus de falta.

 

 

 

 

 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article