Reobrirà amb normalitat a Gavà la zona esportiva de Can Torelló descartat el risc de salut per contaminació del sòl

Política.

L’informe final d’aquest estudi exhaustiu estarà disponible en uns dies.
L’informe final d’aquest estudi exhaustiu estarà disponible en uns dies.

Donat l’indici de risc per a la salut i per evitar afectacions a les persones es va decidir cautelarment suspendre les activitats al recinte.

L’empresa consultora i enginyeria ambiental ESOLVE ha presentat a l’Ajuntament l’avanç dels resultats dels sondejos i cates realitzats a Can Torelló i l’avaluació de riscos per presència de contaminants al subsòl de les instal•lacions municipals.

Aquest estudi exhaustiu va ser encarregat d’emergència per l’Ajuntament quan el mes de juny els treballs preliminars d’estat i caracterització del sòl realitzats en el marc del planejament urbanístic per a la creació de la ciutat esportiva prevista en aquest espai, van detectar presència de metalls i hidrocarburs.

Els resultats facilitats per aquesta empresa especialitzada, acreditada per l’Agència de Residus de Catalunya, indiquen que els elements contaminants no tenen una distribució homogènia sobre el terreny sinó que es concentren en punts concrets, i que aquesta localització permet acotar i sectorialitzar la zones afectades.

D’altra banda, l’estudi detecta que es tracta de residus antics i poc actius ja que estan molt degradats, que pràcticament no emeten gasos a l’exterior i estan en profunditat (soterrats a fondàries no accessibles, en molts casos per sota de la capa freàtica).

A més, a penes hi ha residus de caràcter industrial. L’estudi determina que l’eventual contaminació és molt estable i que no se’n detecta presència a la superfície.

Amb aquest diagnòstic i la corresponent avaluació de riscos, l’estudi planteja una situació força tranquil•litzadora de cara a mantenir els usos actuals de Can Torelló, tot i que inclou algunes restriccions.

Així, es podran utilitzar amb normalitat els camps de futbol i de beisbol ja que estan a l’aire lliure, tant per part dels esportistes i monitors o responsables dels clubs i entitats, com pel que fa a la presència de familiars o acompanyants.

També es podran fer servir els vestidors i el magatzem, ja que el temps de presència en aquests espais és limitat, i una eventual exposició a elements contaminants, tot i que com s’ha dit és poc rellevant, seria molt limitada i no tindria conseqüències.

Amb tot, cal recordar que en aquests moments les mesures derivades de la pandèmia del Covid-19 obliguen a mantenir tancats els vestidors i restringir la presència de públic a les instal•lacions esportives.

Pel que fa a les zones tancades, és a dir, les oficines i el bar, l’estudi avalua un risc més alt ja que les persones que hi treballen hi romanen més temps i podrien tenir major exposició.

Per aquest motiu, i aplicant criteris de prudència, es mantindran tancades temporalment, a l’espera que properament s’estudiarà quines mesures correctores caldrà aplicar per poder-les obrir amb normalitat, el mateix criteri se seguirà a la zona recreativa, on també s’ha localitzat un punt de major risc.

Aquest espai es precintarà per evitar el contacte directe amb la superfície, i també es treballarà en l’aplicació de mesures que permetin utilitzar-la amb totes les garanties.

La zona de pàrquing s’obrirà amb normalitat, i en el marc de les accions a realitzar també s’acabarà d’estudiar l’ampliació de la pavimentació de la zona d’accés a l’aparcament més immediata des de l’avinguda del Mar.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article