L’ AMB assegura que els treballs per arreglar el col•lector d'aigües residuals al terme municipal de Gavà “avancen correctament”

Societat.

En paral•lel, s'ha començat a planificar el reforç extern de l'altre tram de canonada que està malmès.
En paral•lel, s'ha començat a planificar el reforç extern de l'altre tram de canonada que està malmès.

Dimecres dia 16 a les 11.45h del matí es va aconseguir buidar completament la canonada danyada amb l'ajuda d'una bomba d'esgotament.

Posteriorment, i després d'avaluar-ne l'estat, es va decidir que la millor solució era la substitució del tram trencat i la protecció exterior del tram més degradat.

Aquest reforç exterior es farà de manera planificada durant les properes setmanes, i sense provocar cap abocament d'aigües residuals al medi.

Actualment ja s'ha tallat la canonada trencada i s'ha substituit per una conducció nova, el nou tram ha quedat col•locat entre dues seccions que ja van ser renovades i sanejades el novembre del 2019.

Un cop fetes les unions entre trams, s'ha posat la canonada en servei a les 22.20 h de la nit passada, i s'ha comprovat que no hi havia fuites.

A partir d'aquell moment s'ha aturat l'abocament d'aigües residuals a la corredora. Durant el dia d'avui es continuarà treballant a la zona de la reparació.

Les tasques consistiran principalment en el rebliment de la rasa. Per tal de minimitzar l'impacte de l'abocament realitzat durant les hores que ha durat la reparació, tal com s'ha fet en les últimes ocasions, es posarà en marxa el bombament des de la corredora cap a la xarxa de sanejament.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article