Finalitzada la nova fase d’excavació arqueològica i restauració arquitectònica del castell d’Eramprunyà de Gavà

Cultura.

L’actuació ha inclòs bona part de les intervencions prioritàries en el Pla director per garantir la integritat del monument i la seguretat de les persones.
L’actuació ha inclòs bona part de les intervencions prioritàries en el Pla director per garantir la integritat del monument i la seguretat de les persones.

D’altra banda, les visites guiades que organitza l’Ajuntament amb el suport de la Unió Muntanyenca Eramprunyà cada segon diumenge de mes que es van interrompre amb motiu de l’alarma sanitària, es preveu reprendre-les el proper mes d’octubre, coincidint amb l’Aplec de Sant Miquel, amb els protocols i mesures que estableixin les autoritats sanitàries davant l’evolució de la pandèmia de la Covid-19.

La intervenció, subvencionada per la Diputació de Barcelona, ha consistit en l’excavació arqueològica i restauració de la muralla del segle XIV, la reconducció d'escorrentia d'aigües superficials que malmeten la muralla i la consolidació de la torre i d’un dels arcs del costat de llevant del recinte sobirà.

Els treballs, pertanyents a l’etapa 0 del Pla director del castell, s’han complementat amb la redacció d’un estudi geològic a càrrec de l’Ajuntament.

Aquest estiu s’ha portat a terme una nova campanya de treballs d’excavació arqueològica i de consolidació arquitectònica al castell d'Eramprunyà, ha estat la primera intervenció inclosa al seu Pla director.

Un document redactat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, lliurat a l’Ajuntament l’any 2017, que recull les actuacions a realitzar per garantir la pervivència del conjunt monumental i potenciar-ne el coneixement entre la ciutadania.

Els treballs s’han allargat durant quatre mesos, s’emmarquen en l’anomenada etapa 0 del Pla, que inclou les intervencions prioritàries per preservar el castell.

L’actuació ha comportat una inversió de 200.000 euros, subvencionada per la Diputació de Barcelona dins del Programa Complementari de Reforma i Millora d’Equipaments Locals, en l’apartat d’Edificis singulars i elements patrimonials.

S’ha dut a terme l’ampliació del perímetre de tancament de protecció del recinte monumental, de manera que ara queden exposades tot un seguit d’estructures.

Aquests treballs permeten incorporar al conjunt monumental el tram principal de la muralla, les darreres troballes arqueològiques (possible base d’una torre de la muralla) i les construccions annexes, actualment fora del recinte i que queden desprotegides.

També s’ha portat a terme l’anivellació prèvia del terreny, la modificació del recorregut d’algun tram de la tanca metàl•lica actual i l’allargament del traçat.

S’han consolidat elements i estructures per garantir-ne la perdurabilitat: els paraments de muralla del recinte clos, els murs de ponent i tramuntana del recinte sobirà, un dels arcs del pati del recinte sobirà. S’ha fet la reconducció provisional de les aigües de pluja fins a l’exterior del recinte clos.

L’acció de l’aigua és un dels elements que més ha afectat tant les estructures arquitectòniques com els sediments d’interès arqueològics conservats.

La seva incidència sobre els carreus, els morters, el terreny i la roca sobre la qual recolzen les estructures ha provocat greus patologies a nivell d’erosió, fractures, despreniments, inestabilitats, etc.

Actualment, una de les principals afectacions és la circulació descontrolada de l’escorrentia de l’aigua de pluja en els vessants del recinte clos, que contribueix activament al deteriorament de la muralla.

Amb l’informe favorable del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament s’ha procedit també, per part de l’ADF i l’empresa constructora, a la tala i esbrossada necessària dins del recinte tant per poder executar els treballs com per evitar la degradació de les construccions per l’acció dels arbres i arbustos.

Una actuació que s’ha posat en coneixement dels responsables del Parc del Garraf, atès que el conjunt monumental es troba dins del seu àmbit.

La condició de Bé Cultural d’Interès Nacional del castell d’Eramprunyà ha obligat que el projecte arquitectònic hagi estat aprovat per la Comissió de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat.

La intervenció també s’ha executat en coordinació i amb el vistiplau del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article