La Generalitat i Endesa signen un conveni per a col•laborar en corregir els suports elèctrics susceptibles de representar un perill per a les aus

Societat.

És la primera vegada que se signa a Catalunya un conveni d’aquestes característiques amb una companyia elèctrica.
És la primera vegada que se signa a Catalunya un conveni d’aquestes característiques amb una companyia elèctrica.

D’aquesta manera, fruit d’uns treballs de coordinació, Endesa es compromet a adaptar, adequar i corregir tots aquells suports de línies de mitjana i alta tensió que des de l’any 2014 s’han classificat com a susceptibles de representar un perill per a l’avifauna.

En aquest sentit, la companyia modificarà les torres assenyalades i introduirà elements anticol•lisió i dispositius aïllants als punts en tensió de les línies per, així, protegir els ocells i reduir-ne el seu risc d’electrocució i col•lisió.

L’any passat, Endesa va destinar 2 milions d’euros en el seu Pla d’Avifauna. L’acord també estipula que s’introduiran aquestes mesures en tots aquells suports que es puguin detectar en un futur.

En qualsevol cas, i en tots dos supòsits, sempre d’acord amb els criteris de priorització establerts per la Generalitat. Els dos departaments implicats es comprometen a intercanviar informació per tal d’afavorir la consecució dels objectius del conveni.

El conjunt d’actuacions es duran a terme en totes aquelles comarques on la companyia disposa d’infraestructures de transport i distribució, i, específicament, en zones d’especial interès per a l’avifauna.

Tanmateix, no es faran a la Vall d’Aran, ja que el Conselh Generau d’Aran, mitjançant el Decret 150/1999, d’1 de juny, disposa de les competències sobre la gestió de la fauna salvatge a la comarca.

Així, el cos dels Agents Rurals, en tant que garants de la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col•laboració en la gestió del medi natural, faran les inspeccions pertinents i reportaran tota la informació a la Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural per tal que es duguin a terme les actuacions oportunes.

La Direcció, al seu torn, l’analitzarà i establirà els suports elèctrics d’adaptació prioritària en base a la seva perillositat constatada. Periòdicament, mitjançant els seguiments i les inspeccions que es vagin realitzant en el camp, s’ampliaran les mesures en totes aquelles noves infraestructures que requereixin i sigui necessària una intervenció.

D’aquesta manera, i de forma coordinada, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, proporcionarà a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, i a Endesa, tota la informació rellevant (incidències, danys a l’avifauna, manca d’adaptació de suports, entre d’altres) derivada de la seva inspecció de les línies elèctriques.

La companyia s’encarregarà de realitzar les actuacions necessàries d’acord amb les prioritats fixades per l’Administració i aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys, prorrogable a quatre més de forma consecutiva.

Així mateix, s’ha creat una Comissió –plenament operativa-, integrada pels dos departaments de la Generalitat i la companyia, per tal de vetllar i fer un seguiment de la implementació d’aquest acord, per seguir protegint l’avifauna arreu del país.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article