Martorell Corbera i Pallejà rebran quasi 500.000€ facilitats per la Diputació per portar a terme diferents projectes

Societat.

La Diputació té un acord per facilitar crèdits tous.
La Diputació té un acord per facilitar crèdits tous.

En el marc de la Caixa de Crèdit que impulsa la Diputació de Barcelona, la corporació ha concedit crèdits als ajuntaments de Martorell (175.000 €), Corbera de Llobregat (175.000 €) i Pallejà (89.149,25 €).

El crèdit de Martorell és per a finançar la millora de l’accessibilitat i enllumenat públic i, a Corbera de Llobregat, per a projectes de remodelació de la via pública; mentre que a Pallejà són per al soterrament de línies de comunicació a la via Abadia de Poblet (21.536,52 €), per a la instal•lació caldera biomassa al CEIP Àngel Guimerà (41.024,28 €), per a la rehabilitació de façanes del Castell (20.000 €) i per a l’adquisició de contenidors (6.588,45 €).

La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l’objectiu d'atorgar crèdits als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un Pla de Sanejament o Econòmic i Financer.

Cada govern local pot demanar fins a 200.000 € cada any, amb l’excepció dels municipis inferiors a 1.000 habitants, que podran superar aquest límit i sol•licitar l’import necessari per cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d’interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d’un any des de la data de concessió.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article