L’Ajuntament d’Esparreguera obrirà un expedient sancionador a Servitransfer per presumptes irregularitats en el servei de recollida d’escombraries

Societat.

El nou contracte de residus implica un increment de més de 800.000 euros i començarà a executar-se a inicis del 2022.
El nou contracte de residus implica un increment de més de 800.000 euros i començarà a executar-se a inicis del 2022. | Joana Hurtado/ Facebook.

L’empresa adjudicatària del servei de recollida i transport de residus municipals hauria comès més de 30 incompliments de contracte, segons es desprèn de l’auditoria efectuada per Tecnoambiente SLU, que la Regidoria de Salut Pública i Espai Natural va donar a conèixer ahir als grups de l’oposició en la Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat.

En aquests moments, els serveis jurídics municipals estudien el procediment i la quantia de la sanció en funció de les irregularitats comeses, al mateix temps que la prioritat de l’Ajuntament passa perquè l’empresa millori de forma immediata el servei que presta per tal que aquest s’ajusti als plecs del contracte de licitació, que està vigent fins al juliol de 2021.

Paral•lelament l’Ajuntament està acabant de definir el nou model de gestió de residus que entrarà en vigor el 2022 i posarà en marxa aquesta tardor una enquesta ciutadana digital per a conèixer els hàbits en la separació dels residus i l’opinió en aspectes concrets del servei.

El document “Assistència tècnica i assessorament en el control del contracte de serveis de recollida de residus del municipi d’Esparreguera” posa de manifest que en el període analitzat, d’octubre de 2019 a abril de 2020, s’han produït un total de 31 incompliments del contracte, la meitat dels quals de serveis essencials i 8 d’ells molt greus.

El regidor de Salut Pública i Espai Natural, Emmanuel Ortí, ha explicat que “l’auditoria ha detectat una sèrie d’incompliments, però l'informe tècnic que s'ha fet per valorar-ne els resultats, indica que són fets aïllats esmenables i que, per tant, no són motiu suficient per a liquidar el contracte amb l’empresa”.

Entre les infraccions tipificades com a molt greus hi ha la no recollida per part dels operaris d’alguns contenidors de rebuig que estan duplicats; la retirada de les illes emergents abans de l’horari establert, fet que fa que es quedin bosses per recollir a partir d’aquesta hora.

Deixar de recollir saques d’esporga concertades per un dia en concret o recollir els residus generats en el mercat no sedentari dels dijous de manera indiscriminada dins el camió.

Així mateix, durant l’auditoria no s’ha detectat el servei de neteja exterior dels contenidors en superfície i s’ha identificat que el servei de repàs de les àrees de contenidors soterrats dels diumenges passa de llarg d’algunes àrees amb residus abandonats al seu voltant.

També s’han identificat vehicles amb pèrdues de residus líquids i camions amb caixa oberta sense lona amb pèrdua de càrrega mentre realitzen el servei.

En aquest sentit, el regidor de Salut Pública i Espai Natural ha assegurat que “ja fa temps que havíem detectat deficiències en el servei i ara, amb els resultats de l’auditoria, en tenim proves fefaents, per això, reclamem una rectificació immediata per part de l’empresa i que millori el servei que es presta tal com marquen els plecs del contracte”.

El consistori ja s’ha reunit aquesta setmana amb l’empresa per traslladar-li les conclusions de l’auditoria i reclamar-li el compliment del contracte.

Paral•lelament, els serveis jurídics municipals iniciaran un expedient sancionador després d'estimar la quantia econòmica a la qual podria ascendir la sanció en funció de les infraccions comeses.

De cara al nou contracte, l’equip de govern municipal aposta per simplificar el sistema de recollida amb la instal•lació de contenidors de superfície al nucli urbà, a les zones on actualment n’hi ha de soterrats, i l’ús del sistema de recollida Porta a Porta (PaP) al centre de la vila, La Plana i els barris de Mas d’en Galll i Can Rial.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article