El Ministeri de Foment s'oposa a la creació de les anelles viàries sobre l’A2 a Esparreguera

Política.

El nou planejament suprimeix les dues anelles i s’adequa al Pla director urbanístic d’infraestructures de la ròtula Martorell-Abrera.
El nou planejament suprimeix les dues anelles i s’adequa al Pla director urbanístic d’infraestructures de la ròtula Martorell-Abrera.

L’Ajuntament portarà el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Esparreguera a una segona aprovació inicial a causa de l'informe desfavorable del Ministeri de Fomento.

Aquest informe, que és preceptiu per a la validesa del planejament, s’oposa a la creació de les anelles viàries previstes inicialment a les entrades nord i sud del municipi a l’A2, una via que és de competència estatal.

Actualment el consistori ja ha resolt tècnicament el centenar d’al•legacions presentades durant el període d’exposició pública posterior a la primera aprovació inicial i ara l’equip redactor les està incorporant al document que caldrà tornar a sotmetre a aquest tràmit per part del Ple Municipal.

De cara a la nova aprovació inicial, també caldrà actualitzar els informes mediambiental i de viabilitat econòmica per a integrar-los novament en el pla. La previsió és que l’aprovació inicial del POUM es pugui tornar a votar en sessió plenària entre finals d’aquest any i principis del 2021.

El coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Rogeli de la Cruz, ha explicat que “arrel d’una al•legació presentada pel Ministeri de Fomento, que és absolutament vinculant i determinant per a la validesa del POUM, hem hagut de modificar el plantejament de les anelles dels accessos nord i sud d’Esparreguera que afectaven a l’A2, perquè des del Ministeri apunten que no són competència del POUM”.

La creació d’aquestes dues anelles viàries i els seus corresponents carrils d’acceleració resoldria el pas entre banda i banda de l’autovia, milloraria la fluïdesa de la mobilitat i suposaria una agilització de la incorporació del trànsit a l’A2.

Tot i això, dibuixa una actuació sobre una infraestructura que no és municipal i que el govern espanyol es plantejava ampliar, un projecte que actualment està aturat però al qual l’Ajuntament d’Esparreguera s’hi oposa.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article