Pas endavant per potenciar definitivament el Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell

Societat.

El Departament de treball vol publicar els plecs i obrir el concurs per a l'adjudicació de la gestió del centre el gener del 2021.
El Departament de treball vol publicar els plecs i obrir el concurs per a l'adjudicació de la gestió del centre el gener del 2021.

Aquest procediment ve regulat per l’Acord de Govern de l’abril de l’any passat entre els quatre Departaments implicats en el procediment per licitar el CFPA de Martorell (Treball, Afers Socials i Famílies; Educació; Presidència, i Empresa i Coneixement).

Totes quatre conselleries es comprometien a definir un model de gestió sotmès posteriorment a un procés licitació que, en darrer terme, correspon al SOC, model de gestió i governança que també va ser concertada amb els agents socials.

La Consulta preliminar al mercat que el SOC ha publicat aquesta nit es considera el mecanisme òptim per recollir directament del sector quina consideren que és la millor manera de gestionar i explotar el centre.

La informació obtinguda a partir d’aquesta consulta ha de permetre garantir la idoneïtat dels plecs de licitació (l’elaboració i publicació dels quals correspon al SOC). En aquest procés de consulta poden participar possibles entitats licitadores i altres actors del sector de l’automoció.

També es vol recollir l’opinió de persones expertes, autoritats independents i operadors econòmics actius al mercat interessats en oferir el seu assessorament.

Abans de plantejar aquesta consulta, ja es van realitzar unes sessions amb diversos agents implicats en el sector de l’automoció i de la formació per recollir unes primeres reflexions i propostes.

La voluntat amb aquest procés previ de concertació i consulta és l’acostament a les expectatives de les possibles empreses licitadores d’aquest centre i, sobretot, a les necessitats de qualificació professional del sector de l’automoció.

El Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell abastarà l’FP inicial i l’FP per a l’ocupació adreçada tant a persones treballadores desocupades com en actiu.

També inclourà formació programada per les empreses, que ha de constituir un dels pilars de creixement del centre i aportar un alt grau d’especialització formativa.

Treball, Afers Socials i Famílies confia que aquest procediment que s’ha posat en marxa i la feina feta conjuntament amb el sector facilitarà la licitació del CFPA de Martorell, un equipament clau per consolidar la competitivitat del sector de l’automoció i de les pròpies empreses, millorant la productivitat i ajudant a la creació de llocs de treball i a la qualificació i requalificació contínua de les persones.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article