Més poder per la socialista Núria Marín la Diputació presidida per ella gestionarà els impostos de l’Hospitalet d’ on és l’ Alcaldessa

Política.

Els socialistes tenen control total a la segona localitat de Catalunya.
Els socialistes tenen control total a la segona localitat de Catalunya. | Arxiu 2019.

El Ple de la Diputació de Barcelona, celebrat ahir, ha aprovat la delegació a favor de la corporació de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de la pràctica totalitat de tributs i ingressos municipals de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, acordada pel Ple d’aquest ajuntament el 9 d’octubre passat, una delegació que tindrà efecte des de l’1 de gener de 2021.

Amb l’Hospitalet, són 305 els ajuntaments de la província que tenen delegades en l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació aquestes funcions, i són 104 les oficines de l’Organisme desplegades arreu del territori.

L’ORGT de la Diputació incorporarà, així, la gestió i recaptació de gairebé tots els tributs municipals de l’Hospitalet ( IVTM, IAE; IIVTNU, Taxa 1,5 ), la recaptació de l’IBI i de l’ICIO, així com de taxes, preus públics, cànons derivats de concessions administratives i multes coercitives, entre d’altres. També, la recaptació de les multes en matèria de transit i circulació de vehicles.

La Diputació obrirà al municipi una oficina de l’ORGT per prestar el servei d’atenció als contribuents, així com per desenvolupar amb eficàcia la gestió tributaria i la gestió recaptatòria.

Aquesta oficina estarà en un espai municipal ubicat al carrer Girona, número 10, de l'Hospitalet de Llobregat, les actuacions dutes a terme davant la seu electrònica de l’ORGT tenen la mateixa validesa que si s’haguessin realitzat a una oficina presencial.

Els tràmits més freqüents efectuats per aquesta via són, entre altres, la sol•licitud de cita prèvia, la presentació d'escrits al Registre, el pagament d'impostos i multes, les domiciliacions, els tràmits d'embargaments o l’aportació de documents.

Els contribuents de l’Hospitalet de Llobregat podran fer també els seus tràmits i gestions a través dels telèfons i canals electrònics de l’Organisme, l’ORGT disposa també d’una adreça de correu electrònic d’atenció ciutadana, a través del qual es poden canalitzar les consultes.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article