Congelats els impostos a Sant Climent sota la premissa “de contribuir a la reconstrucció econòmica”

Política.

La clau per portar a terme aquesta mesura es gràcies a l’estalvi del consistori.
La clau per portar a terme aquesta mesura es gràcies a l’estalvi del consistori.

El Ple Municipal aprovava les modificacions de les ordenances fiscals vigents per al proper 2021, d’aquesta manera s’ establia una nova congelació de totes les taxes o impostos municipals amb la voluntat de donar suport, principalment, a les economies familiars, als autònoms i a les pimes per a impulsar la reconstrucció econòmica i social derivada dels efectes de l’actual crisi sanitària.

Pel que fa a un dels principals impostos, l’impost sobre béns immobles, es facilita l’accés a la bonificació per la instal•lació de plaques solars eximint de la presentació de la cèdula d’habitabilitat que abans s’exigia.

Cal destacar, tanmateix, l’actuació realitzada en relació amb l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO), el tribut que suma un nombre més alt de noves bonificacions.

Entre aquestes trobem una rebaixa del 95 % per a les obres en què s’incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, adreçades a un estalvi energètic per a col•laborar en la lluita contra el canvi climàtic.

També podran disposar d’un 90 % de bonificació aquelles actuacions centrades en la millora de les condicions d’ús, habitabilitat i accessibilitat de l’habitatge, com poden ser la instal•lació d’ascensors o la substitució de banyeres per dutxes per tal d’afavorir la integració social.

Les comunitats de propietaris també comptaran amb una rebaixa del 50 % de l’ICIO per al desenvolupament, per exemple, de treballs de millora de l’eficiència energètica o de millora estructural dels edificis.

Finalment, pel que fa als tràmits relacionats amb la defunció d’un veí o una veïna, i amb la voluntat de simplificar aquest tipus de gestions, s’ha establert que es podran dur a terme directament al tanatori, sense que calgui anar a l’ajuntament.

Aquesta congelació de la despesa i l’ampliació de les bonificacions arriba en un moment en el qual es preveu un increment de la despesa pública per a fer front als efectes econòmics i socials de la crisi sanitària.

En tot cas, el consistori preveu poder fer servir l’estalvi assolit al llarg dels darrers anys en forma de romanent de tresoreria, que, en els darrers 10 anys, ha passat d’un negatiu de -398.940 € fins als 2.432.840 € actuals.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article