El Baix Llobregat estrenarà al 2024 un Centre de Producció de Biofertilitzants i Adobs que permetrà al Parc Agrari subministrar-se de manera sostenible

Societat.

La inversió total prevista per a aquesta nova instal•lació és de 53,5 milions d’euros.
La inversió total prevista per a aquesta nova instal•lació és de 53,5 milions d’euros.

Aquesta nova planta de tractament de residus metropolitans partirà de la reconversió de l'actual planta de transferència de residus situada a Viladecans, per transformar-la en una instal•lació dedicada a recuperar els nutrients presents en la fracció orgànica dels residus (FORM).

Ubicat al Parc Agrari del Baix Llobregat, el CEBA permetrà satisfer les necessitats de fertilitzant i adob per als cultius d’aquest parc, que és el principal centre de producció alimentària de l’àrea metropolitana de Barcelona.

En el marc de la capitalitat mundial de l’alimentació sostenible de Barcelona durant el 2021, en la qual l’AMB s’implicarà amb un paper destacat, aquest projecte ajuda a fer realitat un dels principals objectius que cal assolir: l’impuls d’economies locals arrelades en l’alimentació sostenible.

Gràcies a les sinergies que s’establiran entre el centre de bioresidus i els àmbits productius i de coneixement, amb el suport de les institucions implicades, es contribuirà a dotar de més robustesa la producció alimentària sostenible al Parc Agrari, i això facilitarà noves oportunitats per als seus agents vehiculadors, especialment per a la pagesia local, el sector de la restauració sostenible o el petit comerç.

Aquesta planta, pel seu nivell de recuperació de nutrients, serà una experiència pionera a tot Europa. L’AMB espera, després de la redacció i aprovació del projecte executiu, poder-ne iniciar la construcció a mitjans del 2022 i acabar-la a finals del 2023. Com apunta

Eloi Badia, vicepresident d’Ecologia de l’AMB: “El projecte de la planta de bioresidus que avui comença a caminar és el paradigma del que volem que esdevingui la política de residus de l’AMB, emmarcada en el PREMET25: un esforç per convertir els residus en recursos, una aposta centrada en l’economia verda i circular, arrelada al territori i capaç d’impulsar sectors estratègics de futur, com el de l’alimentació sana, sostenible i de proximitat”.

Afegeix, també, que “és una oportunitat única per a la col•laboració i el treball en xarxa entre diferents agents (administracions, centres de coneixement i sector econòmic i productiu), que ha de ser un exemple per a la creació de noves economies més resilients i sostenibles, generadores de llocs de treball, properes i arrelades al territori”.

El CEBA serà una instal•lació bàsicament destinada a recuperar els nutrients de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) en forma de recursos útils (adobs, fertilitzants i aigua) per a l’agricultura.

També farà operacions de transvasament de la fracció resta i neteja viària. La capacitat de tractament anual de FORM serà de 90.000 tones.

La matèria orgànica tractada s’aprofitarà com a recurs en forma d’adob, un element essencial per a les activitats agrícoles productives del Parc Agrari.

Però el CEBA anirà un pas més enllà: serà capaç de generar adobs personalitzats per als diferents conreus, de manera que farà realitat el concepte “d’adob a la carta Km.0”, a través del diàleg constant, l’experimentació i l’aprenentatge compartit amb el sector.

La FORM es tractarà mitjançant un procés de digestió anaeròbica en què es produirà biogàs, a banda de l’esmena orgànica que s’utilitzarà per a l’adobat del Parc Agrari.

El procés de valorització dels residus es realitzarà al centre de l'Agròpolis que té la UPC a Viladecans, on es duran a terme una part dels assajos experimentals relatius a aquesta valorització.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article