L’ Agència Catalana de l’ Aigua vol potenciar l'ús de l'aigua regenerada a nivell municipal

Societat.

L’ Agència Catalana de l’ Aigua vol potenciar l'ús de l'aigua regenerada a nivell municipal
L’ Agència Catalana de l’ Aigua vol potenciar l'ús de l'aigua regenerada a nivell municipal

El consell d’administració de l’ACA ha aprovat aquest dilluns les bases d’una línia d’ajuts per a potenciar l’ús de l’aigua regenerada a nivell municipal, amb una dotació de 5 MEUR.

L’aigua regenerada és el recurs que s’obté a partir de l’aplicació d’un tractament més avançat a l’aigua ja depurada (conegut com terciari o estació regenerada d’aigua).

Aquesta aigua es pot destinar a usos que no requereixen l’ús d’aigua potable com els usos ambientals (recàrrega d’aqüifers), els industrials, els agrícoles, els lúdics (reg de camps de golf) i els municipals (neteja i baldeig de carrers).

Es poden acollir a aquesta subvenció actuacions com l’execució o ampliació de xarxes de distribució en sistemes de reutilització existents, inclosa la redacció de projectes; millores o ampliacions dels tractaments de regeneració en sistemes de reutilització existents.

Inclosa la redacció de projectes; l’elaboració de plans directors per a la reutilització d’aigua regenerada, així com la redacció d’estudis; i la realització de proves pilot, o de campanyes de demostració de reutilització d’aigua regenerada.

Es preveu que en un període de 5 anys es passi dels 30 als 100 hm3 en l’ús de l’aigua regenerada i ja durant el període 2020-2021 l’ACA destinarà 13,5 MEUR per activar nous sistemes terciaris i mantenir el funcionament dels ja existents. En el marc de l’agenda verda, es preveu invertir més de 150 MEUR entre 2020 i 2035 per potenciar l’aigua regenerada a Catalunya.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article