Les actuacions als PI de Molins de Rei d’ El Pla i de la Riera del Molí cerquen millorar la zona industrial per potenciar el seu teixit econòmic

Economia.

En el marc del Projecte de modernització dels polígons subvencionat per la Diputació s’han dut a terme obres per tal de millorar l’accessibilitat, l’enllumenat i la seguretat viària.
En el marc del Projecte de modernització dels polígons subvencionat per la Diputació s’han dut a terme obres per tal de millorar l’accessibilitat, l’enllumenat i la seguretat viària.

Tanmateix, les millores realitzades al polígon de El Pla i al polígon de la Riera del Molí suposen una oportunitat per atreure inversors a les naus buides del dos polígons, i per consolidar el teixit empresarial de les empreses ubicades.

Alhora, l’Ajuntament ha tingut en compte les recomanacions del Pla Local de Seguretat Viària i ha posat especial èmfasi en l’aplicació de mesures que redueixin l’accidentalitat dins els polígons industrials del municipi, es realitza un pla d’actuació progressiu per assolir una pacificació del trànsit i reducció de velocitat en aquestes zones.

Així doncs, les actuacions al Polígon El Pla han consistit, fins ara, en la construcció d’una rotonda; la reposició de 19 fanals, l’asfaltat de carrers; l’adaptació de 22 passos de vianants; l’anivellament del terreny, concretament de 1624 m2 de l’Avinguda Barcelona; el canvi de 15 tapes de clavegueram; i, finalment, la substitució de 49 llumeneres per altres de tecnologia led, amb l’objectiu d’estalviar energèticament i en emissions.

Pel que fa al polígon de la Riera del Molí, s’ha executat la reposició de 5 fanals; l’asfaltat dels carrers Ponts de Can Baruta, Licorelles i Les Aiguaderes; l’adaptació d’un total de 10 passos de vianants; i el canvi de 5 tapes de clavegueram.

Durant el transcurs de la visita realitzada a la nova rotonda del carrer Llobregat, l’alcalde, Xavi Paz, va afirmar que “les actuacions del projecte contribueixen a mantenir en condicions adequades els polígons, minimitzen els riscos d’accidents lligats a elevades velocitats, milloren la imatge, milloren l'eficiència, i en conseqüència es millora la competitivitat dels polígons”.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article