El Servei d'Intervenció en l'Espai Públic per abordar la resolució de conflictes de Castelldefels reforça la seva funció socioeducativa

Societat.

Es posarà en marxa un programa perquè l'alumnat de la Casa d'Oficis que es forma en atenció a les persones faci pràctiques dinamitzant entorns.
Es posarà en marxa un programa perquè l'alumnat de la Casa d'Oficis que es forma en atenció a les persones faci pràctiques dinamitzant entorns.

Per al republicà i primer tinent d'alcalde, Jordi Maresma, «el conflicte és una cosa perfectament natural, perquè les persones compartim espais des de visions i amb interessos diferents. No ens ha d'espantar el conflicte si l'abordem amb voluntat de diàleg i fent un esforç per a conèixer a l'altre. Aleshores és possible arribar a acords i assegurar una bona convivència, i més en aquests moments, cosa que ens ha portat a reforçar el SIEP».

En l'actualitat, el SIEP el formen dues parelles educatives, una dedicada al poble i una altra, que s'ha activat més recentment, als barris de la platja.

Aquests efectius dibuixen una diagnosi de l'espai públic allà on es detecten problemes de convivència, en atenció a la recepció de queixes veïnals, sigui a través dels mecanismes de disconformitats ciutadanes, sigui pel boca-orella sobre el terreny, sigui per una derivació de la Policia Local.

En aquests casos, el SIEP i la Policia es coordinen per determinar quins espais són susceptibles d'una intervenció socioeducativa per mirar de resoldre el conflicte. El principi que guia el SIEP és el de la responsabilització dels diferents actors.

En el cas dels grups de joves que es reuneixen a l'espai públic, el SIEP detecta que aquest col•lectiu pateix mancances que es poden traduir en actituds incíviques, com el soroll, l'abandó de brossa o d'ampolles de vidre als espais públics, actituds que generen molèsties veÏnals.

El jovent necessita espais de trobada, d'intimitat, i, segons els educadors del SIEP, sovint els comportaments poc cívics, que desperten queixes veïnals, són crides d'atenció que obeeixen a aquestes mancances laborals, formatives, econòmiques, familiars...

Per aquest motiu, aquestes intervencions per la convivència a l'espai públic no es limiten a proposar espais alternatius al que ocupen els joves, que també, sinó que han de conèixer els recursos i serveis municipals, principalment de caràcter formatiu i laboral, per poder oferir-los i fomentar-ne l'ús.

Parlen de la Casa d'Oficis, de La Guaita, del Kasal de Joves, dels centres educatius de secundària, del centre de formació de persones adultes... recursos que potser aquest jovent desconeix i que podrien despertar el seu interès.

Aquest 2020, el SIEP ha establert una col•laboració amb la Casa d'Oficis de Vista Alegre, en la línia de cooperació entre diferents serveis municipals.

Un dels mòduls formatius de la Casa d'Oficis està dedicat a l'atenció a les persones, que a més de les sessions de formació teòrica inclou un període de pràctiques remunerades.

I aquesta conjunció d'interessos entre la Casa d'Oficis i el SIEP, ha desembocat en un pla que es posa en marxa al parc dels Xiprers, una elecció en què també ha intervingut el criteri de la Policia Local.

D'aquesta manera, el personal educador de carrer del SIEP coordinarà les properes setmanes el desplegament al parc dels Xiprers, per part de l'alumnat de la Casa d'Oficis, de tasques de sensibilització i recollida d'informació de les dinàmiques convivencials a l'espai públic.

Tasques similars es desenvoluparan també a altres espais públics de Castelldefels, com l'illa d'equipaments de Vista Alegre, la plaça de l'Amistat, la plaça Frederica Montseny i l'espai conegut com a plaça de colors (pl. Colom-av. Constitució).

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article