Tècnics del Departament de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona s’ impliquen sobre el futur de l’històric edifici de l’Estació del tren

Cultura.

Es va presentar una memòria per documentar l’estat actual de l’edifici i garantir la preservació dels elements de valor patrimonial durant les obres d’enderroc.
Es va presentar una memòria per documentar l’estat actual de l’edifici i garantir la preservació dels elements de valor patrimonial durant les obres d’enderroc.

El document està essent elaborat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Sant Feliu, assessorats per la Direcció de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona.

A la reunió van participar el regidor de Cultura, Manel Martínez, el cap de l’Oficina Tècnica del Soterrament, Albert Ferrer, per l’Ajuntament de Barcelona van participar el director d’Arquitectura, Marc Aureli Santos, i l’arquitecte-tècnic Eduard Melé.

Per la Plataforma Salvem l’Estació hi era el seu portaveu, Jaume Solé. Manel Martínez va explicar que s’està treballant en un protocol de col•laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, pel qual el Departament de Patrimoni es farà càrrec del seguiment de les obres de desmuntatge de l’edifici de l’estació i de l’elaboració de propostes per a la reconstrucció de l’edifici. Des de l’Ajuntament no es descarta una reconstrucció total de l’edifici, en forma de rèplica.

Segons explica Manel Martinez “l’objectiu de la memòria és tenir a l’abast els elements suficients per tal poder prendre una decisió que pot anar des de la reconstrucció total o parcial de l’estació,” aquesta valora satisfactòriament els treballs realitzats pels Serveis Tècnics municipals i la incorporació de la Direcció de Patrimoni de Barcelona.

La plataforma es va marcar dos objectius a l’octubre de 2019, el primer exigir una desconstrucció controlada de l’edifici amb un seguiment arqueològic de les obres.

Aquest primer pas era essencial per reclamar, un cop soterrades les vies del tren, la reconstrucció de l’estació històrica de 1854 amb el màxim d’elements de valor arquitectònic de l’estació original.

El pla de desmuntatge controlat dels elements de valor patrimonial de l’edifici presentat pels Serveis Tècnics va en la línia de la moció presentada el mes de març passat. La desconstrucció controlada dels elements de valor permetrà en un futur la reconstrucció de l’edifici original de 1854.

La Plataforma insta a Adif i a l’Ajuntament a actuar amb criteris arqueològics i respectar el patrimoni industrial del ferrocarril de la Comarca del Baix Llobregat.

Solé va manifestar que e"s considera prioritària la reconstrucció total de l’edifici històric, i si no hi ha cap justificació tècnica que ho impossibiliti, que aquest es reconstrueixi en la ubicació actual, la qual cosa garanteix la identificació de l’estació reconstruïda amb el seu entorn històric." 

Jaume Solé també va exposar que la Plataforma "insta a buscar solucions que permetin mantenir l’edifici de l’estació amb els seus usos intrínsecs a una estació de passatgers i demana seguir treballant per poder mantenir l’edifici reconstruït com a andana del tramvia i entrada a la nova estació subterrània de rodalies." 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article