Un estudi de la Diputació de Barcelona garanteix que Esparreguera té una bona qualitat de l’aire

Salut.

L’anàlisi ha avaluat els nivells de concentració de diòxid de nitrogen per estudiar la influència del trànsit en la qualitat de l’aire de la vila.
L’anàlisi ha avaluat els nivells de concentració de diòxid de nitrogen per estudiar la influència del trànsit en la qualitat de l’aire de la vila.

A principis d’any, l’Ajuntament va sol•licitar a la Gerència de Serveis de Medi Ambient de l’ens provincial la realització d’un estudi per conèixer els nivells de concentració de diòxid de nitrogen (NO2), amb l’objectiu d’estudiar la influència del trànsit en la qualitat de l’aire de la vila.

L’estudi s’ha realitzat durant els mesos de juny i juliol a través de 20 captadors instal•lats a diversos punts del municipi, tant en zones de diferent intensitat de trànsit com en zones sense trànsit. Els resultats conclouen que, en general, els nivells de contaminació observats són baixos.

Els valors més elevats s’han obtingut a les avingudes de Francesc Macià i Francesc Marimón, on hi ha més afluència de trànsit, mentre que els més baixos s’han detectat als punts instal•lats al passeig dels Jocs Olímpics, a l’escola Taquígraf Garriga i al carrer de Beat Domènec Castellet, tots situats en zones obertes i ventilades.

Tot i que estava previst realitzar l’estudi al mes de març, la declaració de l’Estat d’Alarma va fer que aquest es retardes uns mesos i, finalment, es va dur a terme entre el 25 de juny i el 16 de juliol. Per a fer-lo es van instal•lar 20 captadors passius de control del diòxid de nitrogen.

D’aquests, 16 captadors es van col•locar a diferents punts del municipi com en vies de trànsit intens, en carrers pacificats i també en punts allunyats de la circulació de vehicles com parcs urbans.

Els 4 captadors restants es van instal•lar al costat de la presa d’aire de l’analitzador de diòxid de nitrogen de l’estació automàtica de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació atmosfèrica més propera, situada a Martorell, per tal de veure la desviació respecte al mètode de referència.

Aquests captadors es col•loquen en elements urbans, tipus fanals de l’enllumenat públic, a una alçada aproximada de 2,5 metres i, posteriorment, s’analitzen els resultats al laboratori. La mitjana màxima admesa per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per al diòxid de nitrogen és de 40 micrograms anuals.

Per sobre, es considera que comença a ser perillós per a la salut. Durant el període estudiat, a Esparreguera s’han observat en general uns nivells baixos.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article