Els centres que ofereixen educació secundària a Viladecans participaran en el programa Xcelence–Escoles Que Inspiren

Societat.

Aquest està impulsat per la Fundació Bertelsmann i la Fundación Empieza por Educar, per tal de millorar l'orientació acadèmica i professional de l'alumnat.
Aquest està impulsat per la Fundació Bertelsmann i la Fundación Empieza por Educar, per tal de millorar l'orientació acadèmica i professional de l'alumnat.

Animats per l'Ajuntament, quatre d'ells –els instituts de Sales i Torre Roja, el Col•legi Sant Gabriel i l'Escola Goar– ja participen en una prova pilot, encetada en un centenar de centres a Espanya, per implantar la figura del Coordinador d'Estratègia Acadèmico-professional, que rebrà formació de la Fundación Empieza por Educar.

El model Xcelence es basa en deu claus que ajuden docents tutors i orientadors a optimitzar la seva feina d'acompanyar als i les joves a definir i recórrer el camí per culminar amb èxit personal la seva etapa educativa.

Així, el model permet avaluar la tasca orientadora, establir prioritats, generar processos de millora continuada –a través de recomanacions personalitzades i recursos concrets– i facilitar el treball compartit amb les famílies i la resta de la societat.

Tot això, a partir d'un pla d'acció i autoavaluació permanent, el model adaptat per la Fundació Bertelsmann està basat en les experiències a Anglaterra, on ja ha estat implementat a nivell estatal fa tres anys.

Aquest conjuga les experiències a Alemanya, Canadà, Finlàndia, Països Baixos, Hong Kong i Irlanda i combina tres eixos fonamentals: un marc d'orientació professional consistent en deu eixos fàcilment mesurables pels centres, la creació d'un nou rol professional dins dels centres educatius i una major connexió i coordinació dels centres amb el teixit professional del seu entorn.

La Fundació Bertelsmann i l'Ajuntament de Viladecans col•laboren per crear espais de trobades entre l'alumnat dels centres pilots i professionals de diferents sectors laborals del municipi.

Els centres pilot rebran una formació desenvolupada per la Fundación Empieza por Educar per implementar una estratègia global d'orientació a través de la creació d'un nou rol, el Coordinador/a d'Estratègia Acadèmico-professional (CEAP), que és el responsable de desenvolupar l'estratègia, coordinar els diferents agents claus del centre i facilitar connexions amb agents del món laboral.

La Fundació Bertelsmann, entitat sense ànim de lucre, va néixer fa 25 anys amb l'objectiu primordial de fomentar la lectura i, des de fa uns anys, està centrada a fomentar l'ocupació juvenil.

La Fundación Empieza por Educar, també entitat sense ànim de lucre, té com missió eliminar les desigualtats educatives a Espanya promovent una educació inclusiva i de qualitat en els entorns més desfavorits.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article