L'AMB posa en marxa el seu protocol d'actuació per als episodis ambientals d'elevada contaminació atmosfèrica en la seva fase d'avís preventiu de PM10

Salut.

La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d'avui.
La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d'avui.

La mitjana diària dels nivells de PM10 durant el dia d'ahir han estat superiors al valor de 50 μg/m³ en 4 estacions ( 3 d'elles en territori metropolità) de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), 3 de les quals, de la Zona de Protecció Especial.

El Vicepresident d'Ecologia, Eloi Badia, i el Vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat, Antoni Poveda, han enviat a tots els ajuntaments metropolitans la comunicació de l'activació de les mesures previstes en el protocol que es va aprovar al gener de 2017, i que s'ha revisat i actualitzat al juny de 2018, animant-los a prendre mesures per conscienciar a la ciutadania d'actuar per reduir la contaminació.

La fase d'Avís Preventiu es posa en marxa quan més d'una estació de la XVPCA a l'àrea metropolitana supera el valor de 50 μg/m³ diaris de PM en més d'una estació i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells. En aquet cas, els nivells es superen en 3 estacions de la XVPCA ubicades a la metròpolis de Barcelona.

En l'àmbit de les obres, es recomana incrementar la freqüència d'aplicació de reg (amb aigua freàtica o reutilitzada, sempre que sigui possible) i neteja en l'àmbit de l'obra i minimitzar els desplaçaments de vehicles i maquinària.

Assegurar que els vehicles i material d'obra que puguin generar pols estiguin correctament tapats amb lones protectores, reduir el transport de matèries primeres i/o mercaderies i aturar els treballs de moviment de terres i dels enderrocs (incloent les operacions de descàrrega de material d'obra o equivalent).

En l'àmbit de les indústries que tinguin focus emissors a l'atmosfera, es recomana a les empreses públiques i concessionàries a posar en marxa les mesures descrites als Plans d'acció individuals per a la fase d'avís preventiu.

En cas de no tenir-los, s'apliquen les mesures definides per a la indústria al Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire PAMQA 2020: no realitzar processos com arrencades i posades a punt que no siguin imprescindibles i es puguin endarrerir.

En l'àmbit de la climatització, es recomana regular la climatització de les llars: a l'estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l'hivern baixar-la.

I assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa... evitant-ne purgues i arrancades alhora que garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes.

En l'àmbit de la mobilitat es recomana realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit, utilitzar el transport públic i reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l'horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa...).

Utilitzar el cotxe compartit, realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.) i en el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article