ERC Pallejà PSC i Som Fontpineda asseguren que “el govern municipal ha baixat a mínims intolerables el nivell democràtic dels plens”

Política.

Els tres partits denuncien a la marca local dels Comuns.
Els tres partits denuncien a la marca local dels Comuns.

S'acosta l'equador del mandat i una part dels grups municipals de Pallejà han decidit fer pública la seva preocupació, “pels problemes que sovint ens trobem derivats d'un menysteniment democràtic fet realitat a les sessions plenàries, que s'han tornat un espai caracteritzat per la manca de respecte i tolerància.”

Acusen directament al Govern per, “una falta d'organització, que s'utilitza arbitrària i maldestrament per controlar i censurar el discurs polític d'altres formacions. Actualment, s'ha reduït molt la capacitat de debat dels plens perquè l'alcaldessa dona veu als regidors de govern sense respectar els torns de paraules dels portaveus dels respectius grups municipals o interrompent-los quan diuen quelcom diferent a les seves idees o a les del seu grup.”

Asseguren que l'alcaldessa Ascensión Ratia, d’ Entesa per Pallejà, “altera de manera habitual el parlament dels regidors i regidores amb les seves opinions particulars i partidistes, menystenint i desautoritzant les opinions contràries d'altres companys de consistori amb una clara falta de respecte. Un contrasentit dins d'un sistema democràtic!”.

Segons denuncien, “aquestes pràctiques fan que el nivell democràtic del ple hagi baixat a mínims intolerables, acabant amb les dinàmiques d'intervenció equilibrada i creant greuges comparatius entre càrrecs electes i representants de la ciutadania amb els mateixos drets, siguin o no membres del govern municipal, creant crispació i enfrontament.”

Asseguren que amb freqüència, “també es produeixen intervencions desmesurades en temps per part dels components del govern un cop finalitzades les intervencions de l'oposició, sense marge per a un segon torn d'intervencions.”

Recorden que, “en la situació actual, que ens obliga a fer els plens telemàticament, s'arriba a fer ús de la censura desconnectant el micròfon remotament o limitant la durada dels plens a quatre hores, deixant sense temps de resposta, rèplica o argumentació als grups municipals que no formen part de l’equip de govern, dificultant-ne així la tasca de control que tenen assignada.”

Aquesta situació, “dificulta el debat polític fent que la dinàmica no tingui cap més via que la de la imposició. I finalitza en una votació que sovint ni es mereix el recompte per part de l'alcaldessa.”

Segons creuen els denunciants, “tot això passa per la manca d'un Reglament Orgànic Municipal (ROM), una eina que la gran majoria d'Ajuntaments de la comarca i de l'Àrea Metropolitana disposen. El ROM regula les intervencions i les interaccions dels Plens municipals per assegurar la representativitat en igualtat de condicions de la majoria de la població. I a Pallejà no en tenim, per una manca d'interès del govern. Al Baix Llobregat la majoria d'ajuntaments tenen un ROM i un mínim d'organització.”

Remarquen que les instàncies, “són contestades sense rigor i mancades de contingut. Sovint, el temps de respostes incompleix els terminis establers. Hi ha grups municipals que han hagut de recórrer al Síndic de Greuges de Catalunya i/o a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) per defensar els seus drets.”

Creuen que, “atesa aquesta mancança democràtica i "fair play" polític, arbitrarietat i falta de voluntat per regular l'àmbit de convivència per part del govern municipal, els grups municipals del PSC, ERC i SOM Fontpineda ens veiem obligats, per responsabilitat, a fer pública aquesta realitat i el nostre absolut descontentament, i exigim que aquesta actitud canviï de manera immediata als Plens i a l'Ajuntament de Pallejà.”

Els grups municipals sota signants reivindiquen, “un canvi d'actitud dels regidors de govern envers la resta de grups polítics i esperem la redacció i aprovació d'un ROM; completament convençuts que amb aquesta eina evitarem crispació i discussions estèrils. La ciutadania de Pallejà mereix que els plens serveixin per construir i no per discutir.”

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article