El segon descens més significatiu de diòxid de nitrogen en l’ aire del 2020 ha estat al Baix Llobregat

Salut.

De les estacions de mesura a Martorell Pallejà i Sant Andreu de la Barca cap ha superat els nivell durant un any de molta reducció de mobilitat.
De les estacions de mesura a Martorell Pallejà i Sant Andreu de la Barca cap ha superat els nivell durant un any de molta reducció de mobilitat.

Aquest descens ha estat degut, principalment, a les restriccions de mobilitat associades a la crisi sanitària de la Covid-19.

Les últimes dades de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic sobre els nivells de diòxid de nitrogen (NO2), corresponents a l’any 2020, indiquen que per primer cop no hi hagut cap superació d’aquests nivells a Catalunya.

El descens ha estat més significatiu a les estacions de les Zones de Qualitat de l’Aire 1 (Àrea de Barcelona) i Zona Qualitat de l’Aire 2 (Vallès-Baix Llobregat), sobretot a les estacions urbanes amb influència del trànsit. Així mateix, cal esmentar, que als punts de mesurament rurals els nivells s’han mantingut similars als de l’any 2019.

Respecte al 2019, s’observa doncs que els nivells de NO2 han estat més baixos a la pràctica totalitat de les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), inclòs en aquelles estacions on els últims cinc anys s’han presentat els nivells més elevats.

Pel que fa als valors límit horaris d’NO2 (les mitjanes horàries no poden superar més de 18 vegades els 200 µg/m3), durant el 2020 s’ha complert l’objectiu a tot el territori, a diferència del que va passar l’any 2019 en què es van produir 9 superacions d’aquest valor.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article