Aprovada la proposta de conveni amb l'empresa ICL per fer possible el nou col•lector de salmorres que entravessa tot el Baix Llobregat

Salut.

Aquest col•lector ha generat molts problemes de fuites a la comarca principalment a Abrera, Esparreguera i Olesa.
Aquest col•lector ha generat molts problemes de fuites a la comarca principalment a Abrera, Esparreguera i Olesa.

El consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha aprovat avui la proposta de conveni amb l’empresa ICL per fer possible l’execució i el finançament del nou col•lector de salmorres.

Els trams compresos són entre Súria-Castellgalí, Balsareny-Castellgalí, Castellgalí- Abrera i un tram final en el Prat, i de la canonada d’impulsió d’aigües regenerades entre la depuradora de Manresa i Súria, donant compliment així a l’encàrrec dels Acords de Govern del Consell Executiu del Govern del passat 28 de desembre de 2020.

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha remarcat, en la sessió d’avui, que “la previsió és que la nova conducció estigui finalitzada l’any 2025”.

Aixi mateix, Calvet ha destacat la importància estratègica d’aquest projecte, amb un doble benefici que “possibilitarà la millora qualitativa de la conca del riu Llobregat amb una mineria sostenible”.

La construcció i ampliació del col•lector de salmorres, segons Calvet, “ha implicat la coordinació de diversos departaments del Govern, i s’ha acabat concretant en un Acord de Govern”, i està recollida en la planificació hidrològica vigent (programa de mesures del DCFC aprovat pel Decret 1/2017).

I es va formalitzar amb l’Acord de Govern de 29/12/2020 pel qual s’ordenava a l’Agència Catalana de l’Aigua la promoció de l’execució del nou col•lector i la subscripció del conveni amb Iberposatsh, SA per al finançament i la recuperació de costos del nou col•lector.

També, de la canonada d’impulsió d’aigua regenerada des de la depuradora de Manresa, declarada obra d’interès prioritari el 17 de desembre de 2019.

Aquesta actuació, necessària per l’obsolescència tècnica del col•lector acutal, contribuirà a la millora de la qualitat de l’aigua de la conca del riu Llobregat, així com a reduir de manera progressiva els runams salins generats per l’activitat minera a la comarca del Bages.

A més, el nou col•lector de salmorres és un dels eixos estratègics per a la reactivació econòmica i el desenvolupament del Pla Phoenix, considerat d’interès general per a la reindustrialització per acord del Govern de 4 d’agost de 2015 amb l’objectiu de potenciar l’activitat minera de manera sostenible.

Un cop s’hagi signat el conveni amb ICL que ha de garantir els avals per assegurar el finançament i la recuperació dels costos per a l’execució d’aquestes actuacions, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que ja ha fet les expropiacions corresponents al tram entre Abrera i Castellgalí, promourà l’execució de les obres, que seran executades per l’empresa pública Infraestructures.cat.

El cost de les infraestructures hidràuliques que s’executaran arran del conveni és superior als 110 milions d’euros, dels quals més de 98 MEUR seran aportats per l’empresa minera ICL, principal beneficiària.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article