Aposta per les energies renovables a Corbera que farà bonificacions a l’ IBI de fins a un 50%

Societat.

La localitat està fortament conscienciada per la utilització d’ aquest tipus d’ energia.
La localitat està fortament conscienciada per la utilització d’ aquest tipus d’ energia.

L'Ajuntament ha aprovat una bonificació del 50% de la quota integra del IBI per a tots aquells immobles que hagin instal•lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol i s'aplicarà sempre que la instal•lació tingui com a mínim una producció per autoconsum del 30% de la despesa energètica anual.

En el cas de la instal•lació conjunta en edificis plurifamiliars, la bonificació serà del 5% per tots els immobles vinculats, sempre que s'arribi a una producció equivalent al 30% de la despesa energètica anual dels serveis comuns.

La sol•licitud de concessió de la bonificació es podrà presentar fins el 31 de desembre de l'exercici immediat anterior a aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu.

S'haurà d'adjuntar la següent documentació: còpia del rebut anual d'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

Còpia de l'autorització, comunicació prèvia o llicència d'obres de la instal•lació solar, certificat tècnic final de la instal•lació solar emès per l'empresa instal•ladora o pel facultatiu, a on consti la data de finalització de la instal•lació i, en el cas dels sistemes solar tèrmics la marca, model i contrasenya d'homologació dels col•lectors solars, o en el cas dels sistemes solar elèctrics la potència instal•lada.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article