Primera sessió plenària del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat del 2021

Societat.

En moments com aquests és una eina indispensable per ajudar a moltes persones que es troben en una situació precària.
En moments com aquests és una eina indispensable per ajudar a moltes persones que es troben en una situació precària.

Aquesta ha comptat amb la participació del secretari general d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, Raúl Blanco.

La presidenta del Consell Comarcal, Eva M. Martínez, ha donat la benvinguda a totes les persones participants, i ha destacat la implicació de la comarca en la recuperació econòmica i social del territori, ressaltant que “el Baix Llobregat som uns dels motors de Catalunya i no volem perdre aquest pes”.

A continuació, el secretari general ha presentat el Pla de Recuperació, transformació i resiliència, posant l’accent en què Espanya és el segon país amb major dotació de Fons de recuperació en uns moments de canvi de política europea i de canvi de condicions monetàries.

El Pla de recuperació presentat té com a principals objectius la modernització, la productivitat i guanyar pes en el valor afegit brut, centrant-se en la digitalització dels sectors econòmics estratègics, la transformació ecològica i digital de la Indústria, l’impuls de les indústries tractores i l’Economia Circular, i s’estructura en 14 objectius de país, 4 eixos transversals, 10 polítiques palanca o de reforma estructural i 30 components o línies d’acció.

El segon punt de l’ordre del dia ha estat l’aprovació de la modificació del Reglament Orgànic i de Funcionament del CES, dirigida a convertir el Consell Econòmic i Social en un òrgan adaptable, dinàmic, operatiu i participatiu.

La modificació proposada, i que ha estat aprovada per unanimitat, afecta fonamentalment a l’estructura orgànica, incorporant al Ple un membre representant de cada grup polític comarcal.

Pel que fa a la comissió Executiva, que contemplava una representació municipal de caràcter rotatori, i que feia difícil la participació de tots els ajuntaments davant un mandat, queda substituïda per dos òrgans complementaris.

D’una banda, una Comissió Territorial, formada pels 30 municipis de la comarca i pel CISE, amb funcions executives, i per altre una Taula Política de proposta i seguiment de projectes integrada per la presidència, el conseller o consellera de Promoció Econòmica i una persona representant de cada grup polític comarcal. A més, el nou reglament estableix també un règim de sessions ordinàries que es publicaran al mes de gener de cada any.

Tot seguit, la presidenta del Consell Comarcal, Eva M. Martínez, ha donat pas al tercer punt de l’ordre dia, la proposta de creació d’una Taula de Coordinació Territorial sobre el desplegament de la Renda Garantida de la Ciutadania, una proposta elevada pel Comitè d’Impuls Socioeconòmic i plantejada per Comissions Obreres.

La crisi derivada de la pandèmia tindrà un impacte social greu i ara és una prioritat indiscutible garantir l’accés a aquesta prestació a les persones més vulnerables que estan, o aviat estaran, en una situació d’emergència social.

A més, cal insistir en el fet que el procés de tramitació ha de ser àgil i flexible per assegurar, de manera immediata, la garantia d’ingressos a aquestes persones.

La proposta de constitució de la Taula de Coordinació Territorial sobre el desplegament de la RGC, que també ha estat aprovada per unanimitat, respon a la necessitat de garantir la correcta coordinació amb el Govern per fer compatible l’ingrés mínim vital i la renda garantida de la ciutadania, i avançar en un model d’integració social i sanitari.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article