El Centre d’Estudis i Recursos Culturals i l’ Hospitalet elaboren un estudi per avaluar les actuacions culturals del municipi

Cultura.

Es tracta d’un model analític que permet un ràpida i eficient anàlisi visual de l’activitat cultural.
Es tracta d’un model analític que permet un ràpida i eficient anàlisi visual de l’activitat cultural.

En el marc de l'assistència i la cooperació tècnica que la Diputació de Barcelona presta als ajuntaments de la província, el (CERC) s’encarrega de l’assessorament cultural als municipis en el moment d’establir nous processos de dinamització i transformació cultural, socials i econòmics al territori.

En aquest sentit, el Servei de Cultura de l’Hospitalet de Llobregat amb el suport del CERC va encarregar a Teknecultura un projecte per a l’optimització analítica que facilita l’avaluació de l’activitat cultural de la segona ciutat més poblada de Catalunya.

L’Hospitalet de Llobregat té una llarga tradició en planificació i innovació en el camp cultural, l’Ajuntament és responsable directe de 21 equipaments culturals i de nombrosos programes transversals.

Tota l’activitat que genera es sintetitza en un conjunt d’indicadors clau que formen part de la memòria anual: nombre d’assistents, d’oferta, de projectes de creació, etc.

Davant el volum d’informació i les dificultats presents en el seu processament, l’objectiu passa per sistematitzar i donar coherència als processos de recopilació, processament, explotació i visualització de dades.

El resultat ha estat l’establiment d’un veritable model analític que permet un ràpida i eficient anàlisi visual de l’activitat cultural de l’Hospitalet de Llobregat, tant des d’un punt de vista global com a través del detall de cada equipament o districte.

L’optimització analítica serà per això clau en la generació de coneixement i facilitarà l’avaluació de l’activitat cultural i la presa de decisions del Servei de Cultura de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

A les organitzacions culturals, com a qualsevol altra, el més important no són les dades en elles mateixes sinó el coneixement que poden generar-ne, aquesta coneixença aplicada a una lògica d’avaluació és el que ha de permetre que les organitzacions implantin millores contínues.

De fet, el coneixement que es pot extreure en l’actualitat a través de les dades ens ha de permetre poder prendre decisions en un marc d’avaluació continuada i, per tant, de millora i rendició de comptes.

Sense oblidar que aquest tipus de projectes en el món local fomenten el desenvolupament de polítiques culturals que poden servir d’exemple per altres municipis de Barcelona.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article