Presentat el primer estudi d'accidentalitat en bicicleta a l’ Àrea Metropolitana de Barcelona dels darrers 10 anys

Societat.

L'AMB l’ ha realitzat juntament amb l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i a partir de dades del Servei Català de Trànsit.
L'AMB l’ ha realitzat juntament amb l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i a partir de dades del Servei Català de Trànsit.

S'han analitzat els 7.577 accidents que s'han registrat al territori entre el 2010-2019, que han causat un total de 7.807 ciclistes accidentats.

També s'ha analitzat l'efecte de la pandèmia de la covid-19 i el confinament domiciliari en l'accidentalitat en bicicleta durant els primers mesos del 2020, que ha fet reduir els desplaçaments i l'accidentalitat.

Els resultats de l'estudi, que analitza la localització dels sinistres, el tipus d'accident i el perfil de les persones accidentades, permetrà ara a l'organisme metropolità detectar les mancances i els punts negres en la circulació de bicicletes a la metròpolis i prioritzar la millora de les infraestructures existents i la construcció de nous trams pedalables segurs.

Tot, amb l'objectiu de seguir millorant les polítiques d'impuls de la bicicleta, una peça clau en el nou trencaclosques de la mobilitat metropolitana després de la covid-19.

"Els resultats d'aquest primer estudi a escala metropolitana ens han d'ajudar a seguir millorant, definint i ajustant les polítiques de l'AMB per continuar impulsant l'ús de la bicicleta. Sobretot, a l'hora de dissenyar i construir, junt amb dels ajuntaments, infraestructura pedalable, com els carrils bici i la Bicivia", explica el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda.

La bicicleta és una peça fonamental de la nova mobilitat, i l'AMB està treballant, des de fa anys, en diversos eixos per impulsar-la com un mitjà de transport habitual, amb infraestructures (xarxa pedalable metropolitana Bicivia i aparcaments segurs Bicibox), serveis de bici pública compartida (E-Bicibox), subvencions (per a ciutadans, logística sostenible i empreses) i campanyes de sensibilització (informació i formació).

D'una banda, l'estudi conclou que l'accidentalitat en bicicleta segueix sent reduïda en comparació amb la d'altres mitjans de transport: menys de 1.000 ciclistes accidentats per any, en comparació amb 2.000 vianants accidentats/any, 5.000 conductors de turismes accidentats/any i 7.000 motociclistes accidentats/any.

Així mateix, la taxa d'accidentalitat per desplaçament s'ha mantingut estable al llarg dels anys, entorn de 36 ciclistes accidentats per 10.000 desplaçaments. Si bé és cert que ha crescut el nombre de ciclistes accidentats al llarg dels anys, del 2010 al 2019 també ha augmentat la mobilitat en bicicleta un 77 %.

D'altra banda, l'estudi també apunta que la majoria dels accidents tenen lloc a la primera corona metropolitana i, en concret, a la ciutat de Barcelona.

No obstant això, els accidents a la segona corona metropolitana acostumen a ser més greus. Si s'analitzen les diferències d'accidentalitat entre els àmbits urbà i interurbà, el 94 % dels accidents tenen lloc en zones urbanes.

Tanmateix, els accidents en trames interurbanes,que representen un 6 % del total i solen produir-se a la carretera, acostumen a ser més greus.

"Aquí tenim un repte important. Hem de potenciar la infraestructura pedalable a la trama interurbana, feina que ja havíem encetat però que cal accelerar. Hem de fer un esforç important per fer realitat les connexions metropolitanes, per afavorir l'ús i, alhora, donar més seguretat a les persones en aquest àmbit", exposa Poveda.

L'estudi metropolità posa sobre la taula que els sinistres entre turismes i bicicletes provoquen més del 50 % de ciclistes accidentats. També, ha determinat que més de la meitat dels ciclistes ferits, concretament un 54 %, pateixen els accidents en interseccions.

Sobre altres persones ferides en accidents amb bicicletes involucrades, destaquen els vianants (el 45%), i els motociclistes (el 35 %). Val a dir, però, que la majoria d'aquests accidents són de caràcter lleu.

Analitzant l'estacionalitat, l'accidentalitat mostra clarament valor superiors a la primavera-estiu. Pel que fa al gènere, la proporció d'homes accidentats en bicicleta augmenta a mesura que ens allunyem de Barcelona. En termes d'edat, les persones més grans de 64 anys són lleugerament més propenses a patir accidents greus en bicicleta.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article